Над три пъти по-висока печалба отчете "Булгартабак Холдинг" за тримесечието

Увеличен експорт и благоприятен курс на долара спрямо лева са подобрили финансовите резултати на основните дружества в групата на "Булгартабак” през първото тримесечие на 2012 г. спрямо същия период на миналата година, отчетоха от приватизираната през явгуст 2011 г. тютюнева компания.

Дружеството допълва, че заради свиващия се вътрешен пазар, дейността на двете му цигарени фабрики е силно зависима от експортните продажби, което води до разнопосочни тенденции и динамика във финансовите резултати на холдинга.

Например шапката на тютюневата група - "Булгартабак – Холдинг”, е увеличила повече от три пъти печалбата си за първото тримесечие на тази година, отчитайки положителен финансов резултат от 4.694 млн. лв., докато година по-рано той е бил 1.319 млн. лв. Големият ръст идва основно от увеличения размер на плащаните от цигарените фабрики роялти такси за произвежданите марки и възнагражденията за търговско представителство.

"Благоевград – БТ” АД приключва тримесечието с печалба от 4.694 хил. лв., докато година по-рано пи същата натовареност на производството цигарената фабрика е била на загуба от 628 хил. лв. заради тогавашните нестабилни позиции на долара. Сега "София – БТ” отчита печалба от 4.871 млн. лв. за първите три месеца на годината, а за същия период на 2011 г. печалбата на дружеството е била 1.091 млн. лв. и е била в по-добро финансово състояние от благоевградската фабрика заради ограничените си продажби в щатски долари.

Ръст в печалбата за първата четвъртина на годината отчита и тютюнопреработвателното дружество "Плевен-БТ”. Тя е 842 хил. лв., докато година по-рано е била 610 хил. лв.

Споделяне

Още от Бизнес