Наддаването за ИПК-Родина ще тръгне от 20 млн. лв.

Наддаването за ИПК-Родина ще тръгне от 20 млн. лв.

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на недостроената част от ИПК-Родина на бул. “Цариградско шосе 113” в София, обяви в събота Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Бъдещият купувач на имота ще е длъжен в срок от една година от сключването на приватизационния договора да въведе сградата в експлоатация или да я разруши и разчисти терена.

 

Надпреварата за придобиването на недовършената сграда ще се състои на 25-ия ден от публикуването на решението за търга в Държовен вестник и ще стартира от начална цена 20 млн. лв. без ДДС, а стъпката за наддаване ще е 1 млн. лв. До участие в публичния търг ще се допускат компании, които са внесли депозит от 2 млн. лв.

 

Кандидатите ще могат да купят тръжната документация за конкурса до 20 дни от обнародване на решението срещу 5000 лв. с ДДС.

 

До участие в търга няма да се допускат: консорциуми, офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от Закона за собствеността или лица, за които със закон е установено, че нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република България.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес