Наддаването за “Техноекспортстрой” ще е на 2 май

Публичният търг с явно наддаване за продажбата на държавното дружество “Техноекспортстрой” е насрочен за 2 май, 14 часа, съобщиха от Агенцията за приватизация и следпридватизационен контрол във вторник.

Началната тръжна цена е 68 млн. лв., а стъпката на наддаване – 1 млн. лв.. Депозитът за участие е 10 млн. лв.

Цената на тръжната документация е 4000 лева и може да се закупи от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол до 12 март 2012 г.

Предметът на дейност на предлаганото дружество е проектиране и строителство, монтаж, инженерингова, консултантска, търговска и транспортна дейност, като също така дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, отчуждава, да отдава под наем и да се разпорежда с движими и недвижими вещи и вещни права, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, както и с всякакви други обекти на интелектуалната собственост, при спазване на местното и българското законодателство.

По последни данни на ведомството има голям интерес към дружеството.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?