Надзорът на АП одобри договорът за продажбата на "Брикел", Гълъбово

Надзорният съвет на Агенция за приватизация одобри договора за продажбата на "Брикел" ЕАД - Гълъбово на софийската фирма "Калиста-2004" ЕООД.

Цената на сделката е 29.2 млн. лева. "Калиста - 2004" спечели търга с явно наддаване за брикетната фабрика, който тръгна от 8.2 млн.лв.

В приватизационния договор е записано, че инвеститорът е задължен да осигури достатъчно количество годишно производство на брикети, необходими за правителствените програми за социално подпомагане до 31 декември 2007 г., както и в рамките на 20 000 работни часа след тази дата.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: