Наемният труд остава основен източник на доходи в България

Наемният труд остава основен източник на доходи в България

Заплатата остава основен източник на доходи за българското домакинство, така, както е било през всичките години на прехода досега. Статистиката на домакинските бюджети на Националния статистически институт (НСИ) за месец септември сочи, че близо половината от средния доход на домакинство (или 49%) идва от заплата. През същия месец на миналата година 46% от доходите са били от заплата.

Поради застаряване на населението близо една пета от доходите идват от пенсии, като тенденцията е този дял леко да намалява.

Традиционно висок остава доходът от личното стопанство, който заема почти еднакъв дял в последните години – 6.3% за септември 2007 г. срещу 6.2% за септември 2006. Статистиката обаче отчита, че огромната част от дохода от стопанството е в натура, защото когато прави анализ само на паричния домакински доход, тя се натъква на факта, че около процент и половина от целия паричен доход на домакинството идва от личното стопанство. Това означава, че произведената продукция в личното стопанство отива почти изцяло за директно потребление в домакинството, или, ако част от нея или цялата се продава, доходът от продажбата остава в сивия сектор, тоест, не се декларира.

От разбивката на домакинските доходи се вижда още, че през този септември едва 1.6% са дошли от продажба на имущество. Година по-рано този дял е бил близо три пъти по-голям – 6.8%. Това може да се обясни или с пик на продажбите на имоти, който е бил миналата година и е преминал, или със задържането на имотните продажби с цел по-високи цени след време.

Остава нисък делът на доходите от предприемачество (5.6% спрямо 5% преди година). Това допълнително показва, че социалният статус на хората остава доминиран от наемния труд и заплащането за прослужено време и старост (пенсии). Хората, които се захващат с личен бизнес, не печелят масово толкова, че да са заразителен пример за останалите. 

Така през септември средният доход на домакинство, което се състои от малко под два и половина члена, е 655.02 лв. срещу 568.74 лв. през същия месец на 2006 г. На човек през разглеждания месец се е падал доход от 261.49 лв. спрямо 228.38 лв. преди една година. Според изчисленията на синдикатите посочените суми са наполовина от необходимите за нормалното съществуване.

В частта за разходите през септември обезпокоително е нараснал делът на дадените за храна средства. Докато през миналия септември за храна са били отделени малко над 35% от съвкупните разходи на домакинствата за месеца, то през този септември те са скочили с почти 3% до 38%. Същевременно количествата закупени основни хранителни продукти през септември са намалели спрямо количествата, купени преди година. Обяснението се крие в скока от близо 24% на цените на храните за една година.

Поскъпването на хранителните стоки е свило драстично потреблението на плодове и зеленчуци, като през септември те са били с по два килограма по-малко на човек, отколкото преди година. Свито е било потреблението на хляб, месо, яйца, картофи, захар. Същевременно е повишено, макар и с малко, потреблението на кисело мляко и растителни масла.

Любопитното в разходната разбивка на домакинските бюджети за септември е, че домакинствата са отделили по-малък дял от разходите си за алкохол и цигари. Този дял е 4.4% от всички разходи, докато преди година е бил 4.6%. В абсолютни числа сумата тази година е по-голяма (26.64 лв. на домакинство срещу 23.61 лв. за миналогодишния септември), но пък и цените на алкохола и цигарите се вдигнаха за една година.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?