Служебният военен министър обяви на раздяла:

Нагласени поръчки, липса на конкуренция, безнаказаност, занижен контрол и некомпетентни служители в МО

Сградата на МО в София

Служебният военен министър Тодор Тагарев обяви на раздяла куп проблеми, които създават риск за корупция във ведомството – от липсата на конкуренция до занижен контрол, еднолични решения и некомпетентни служители.

 

Бившият военен министър Аню Ангелов (ГЕРБ) прослави ведомството, обявявайки че в него най-много се е крало и обяви, че е предприел сериозни мерки, за да спре корупцията. Анализ на наследника му Тодор Тагарев, обявен във вторник, обаче показа, че в министерството продължават да действат много странни практики, отварящи врати към различни злоупотреби.

 

Служебното правителство е провело широка анкета сред служители в министерството за корупционните рискове, а инспекторатът на МО е обобщил данните. Като най-рискови са били обявени редица дейности, за които се говори от години.

 

В областта на доставките и сключването на договори това са липсата на финансов разчет за целия жизнен цикъл на използване на продукта и честите промени в договора с първоначалния печеливш (понякога също и единствен участник), който обикновено е изпълнител и в последващи договори за осигуряване на експлоатацията.

 

Анализът е засякъл и определяне на изискванията и/или техническите спецификации в полза на един определен продукт или контрактор. Създаваща предпоставки за корупция е и недостатъчната компетентност на служителите, които се занимават с управление на проекта и са на позиции, свързани със сключване и изпълнение на договори.

 

За "рискова дейност" са определени и продажбата на отбранително оборудване по преценка на отделни служители или малка група служители в отбраната, сключването на договори за доставка при липса на конкуренция, липса на изисквания към участници в търг за договори за доставка и утилизация, участие на фирми, за които се знае, че са участвали в дейности, свързани с корупция.

 

Според анкетата в МО проблемна е и ограничената прозрачност в управлението на търговски дружества с принципал министъра на отбраната и липса на ефективни механизми за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

В областта на бюджетирането и финансовия мениджмънт като рисково е определено използването само на вътрешни източници на експертиза по бюджетно планиране и липсата на стриктни и прозрачни процедури за формиране на цени и норми и на система за събиране и валидиране на данни.

 

Анкетираните са отбелязали като корупционен риск и незащитеността на тези, които сигнализират за нередности и предоставят доказателства за корупция, несанкционирането на публично известни случаи на корупция или конфликт на интереси.

 

Отчетен е и подборът на военнослужещи и цивилни служители за заемане на международни длъжности или дългосрочно обучение в чужбина "по собствена преценка", както и вземането на самостоятелни решения от страна на ръководителите за назначаване, повишаване и освобождаване на цивилни служители.

 

Редица рискови за корупция дейности са отчетени и по отношение на участието в мисии зад граница. Става въпрос за невъзможността за осъществяване на контрол по договори с местни фирми, сключени от цивилни служители или военнослужещи, които са в театъра на операцията, липсата на конкурентна среда поради наличието на един или малко потенциални участници в търговете и липса на общи изисквания към потенциалните участници в търга относно извършването на проверка за потенциален конфликт на интереси, връзки с организираната престъпност и други.

 

В отчета на военния министър Тодор Тагарев се посочва, че въз основа на оценката на корупционния риск в отбранителния сектор са били определени краткосрочни и средносрочни мерки за предотвратяване на конфликт на интереси и корупция в отбранителния сектор, но не е посочено какви са те.

Споделяне

Още по темата

Още от България