Според анализ на браншовата камара

Нагласени са над една трета от строителните търгове

С измислени сертификати се избират нашите фирми, Европейската комисия е сезирана за случаите

Нагласени са над една трета от строителните търгове

С прекомерни и ненужни изисквания над една трета от кандидатите в търговете за строителство се отстраняват от участие, за да бъдат избрани правилните фирми. Тревожното в случая е, че се наблюдава тенденция на ръст на залагане на дискриминационни условия от страна на общините. Това показва мониторингът на обществените поръчки в сектора, който се прави от Строителната камара всеки месец и се изпраща за сведение на Европейската комисия. Ако не се вземат мерки, от следващия месец ще изпращаме и конкретни случаи, каза Иван Бойков, изпълнителен директор на Строителната камара пред Мediapool.

При 35% от проведените обществени поръчки през май са били заложени дискриминационни условия в критериите за оценка и подбор на кандидатите и минималните изисквания за сертификати за качество. Спрямо април ограничителните условия в търговете се увеличават с 11%, показва анализът на Строителната камара.

 

През май обявените обществени поръчки за строителство са 188, което е с 83% повече в сравнение с април и 284% спрямо март. Приблизителната им обща прогнозна стойност е над 120 млн. лв. през май, но в действителност тя е по-висока, защото при 36% от поръчките не е обявена.

 

Прекомерни изисквания

 

Всяка десета поръчка през май има критерий за оценка на кандидатите, който може да доведе до субективно оценяване на компаниите или до ограничаване на участието на малките фирми, сочат данните в бранша.

 

Това става чрез залагането на прекомерни изисквания като наличие на дълъг списък от конкретна строителна техника с определен капацитет, удостоверения за правоспособност, издадени от точно определена институция, или дълъг стаж на ръководна позиция от 10 години, коментира Иван Бойков.

 

Неадекватен бюджет за изпълнение на поръчката, недефинирани и неизмерими показатели, водещи до субективизъм при оценяването, в т. ч. показател “степен на разбиране на методология” или изисквания за оборот, надвишаващ 3 пъти прогнозната стойност на поръчката, са други трикове, прилагани от общините, за да изберат “нашия човек”, показва още анализът на строителната камара.

 

Другият трик, който прилагат общините, за да се избере правилната фирма, са наличие на различни сертификати, сред които има и такива като “международен стандарт за социална отговорност”. Това се наблюдава при над една четвърт от поръчките (26%). Повече от три сертификата не е необходимо да се залагат, каза Бойков. По думите му от половин година се върти “черна търговия” с издаването на различни сертификати. Строителната камара е сезирала за това държавните институции и очаква реакция.

 

Икономически най-изгодната оферта е била най-предпочитаният критерий за избор на победител в търговете обявени през май - в 52% от обявленията. Тази оценка включва няколко показателя с различна тежест.

 

При една четвърт от поръчките “най-ниската цена” е била решаваща за избор на изпълнител, като този метод е предпочитан от общините. Това е с 5% по-малко в сравнение с април.

 

Бюджетът е основният финансов източник

 

Въпреки уверенията на управляващите, че вече не сме нетен донор на Европейския съюз, държавният бюджет остава основен източник за финансиране на строителния бранш през май. 65% от всички поръчки са финансирани от държавния бюджет, а останалите се осигуряват от европейски фондове. От тях 18% са по оперативна програма “Регионално развитие”, 9% по “Околна среда” и 6% по Програма за развитие на селските райони. Две от обявените поръчки са по проект “Красива България”.

 

Държавата договаря аварийно над една пета от поръчките

 

Над една пета от поръчките в сектора (22%) се договарят без обявление. Тази процедура обикновено се прилага при възлагане на спешни поръчки, когато са настъпили събития от извънреден характер като земетресение или наводнение. Най-пресният пример е аварийното възлагане на ремонта на три моста за 43 млн. лв. от бюджета.

 

При процедурата договаряне без обявление обикновено липсват критерии за оценка на кандидатите, показват наблюденията на строителната камара.

 

С открита процедура се възлагат 77% от поръчките и само 1% са по договаряне с обявление.

 

Местната власт е най-големият възложител

 

Основен възложител са общините, на които се падат над две трети от всички поръчките през май - 126 поръчки (67%). Една четвърт се пада на фирмите от комуналния и обществения сектор с 46 поръчки. Министерствата и техните агенции са пуснали 10 поръчки за строителство през май (5%), а болниците и училищата имат 6 поръчки (3%).

 

В сравнение с април делът на обществените поръчки от общините се е запазил, докато този на министерствата, болниците и училищата намалява. Делът от комуналния и обществения сектор пък отбелязва ръст от 17 на 25%.

 

Строителството на пътища, магистрали и ВиК съоръжения са водещи по отношение на типа строителство. На инженерната инфраструктура се падат 37% от поръчките през май, във високото строителство са 27%, в проектирането и надзора – 26% и в енергийното строителство - 11%.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?