Наградите за "особени заслуги" ще се определят всяка година

Наградите за "особени заслуги" ще се определят всяка година

Размерът на наградите за "особени заслуги" към държавата и нацията ще се определят всяка година с применатео на Закона за дъържавния бюджет. За 2015 г. техният размер е до 700 лв.за пожизнените и периодичните награди и до 5000 лв. за еднократните.

Наредбата, с която се определя редът за предоставяне и изплащане на държавните парични награди за особени заслуги ще бъде одобрена от правителството в сряда. Документ е важен за изпълнението на влезлия в сила от 1 януари 2013 г. Закон за награждаване на лица за особени заслуги към държавата и нацията,

Държавните парични награди ще се дават на личности от различни сфери на обществения живот – култура, наука, спорт, здравеопазване, укрепване и развитие на гражданското общество, за защита на човешките права, борбата с бедствия и аварии и др.

Предложения кой да получи парична помощ могат да правят министерства, общини, научни организации, висши училища, неправителствени организации и инициативни комитети на граждани.

Те се подават до ресорния министър, който трябва да назначи комисия. В нея влизат представители на ресорното министерство, а при необходимост могат да бъдат привличани и други специалисти. Комисията взима решение дали е основателно предложеният кандидат да получи държавна парична награда и в какъв размер.

Наредбата предвижда пожизнените и периодични награди да се изплащат чрез бюджетите на министерствата, а еднократната - чрез бюджета на Министерския съвет.

Пожизнените и периодичните държавни парични награди ще се присъждат с решение на Народното събрание, а еднократните – с акт на Министерския съвет.

Споделяне

Още от България