Най-големите оръжейни сделки на България са с Алжир и Афганистан

Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение е издала през миналата година над 840 разрешения, като от тях близо 500 разрешения за износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната.

 

Най-много са разрешенията за САЩ, Египет, Казахстан, но най-големи обеми по стойност са осъществени за Алжир, Афганистан и Индия.

 

Общата стойност на издадените разрешения е за 349 052 743 евро, а реализираният износ и трансфер - за 219 412 155 евро. Основно се изнасят боеприпаси и взривателни устройства, бомби, снаряди и ракети и оборудване и принадлежности за тях, гладкоцевни оръжия с калибър по-малък от 20 мм и др.

 

Издадените през м. г. разрешения/удостоверения за внос и трансфер на територията на страната на продукти свързани с отбраната са 310, основно от Германия, САЩ и Чехия. Общата им стойност е за 395 337 459 евро.

 

Реализираният внос е за 39 969 265 евро, като по-голямата част от него е от Германия, Сърбия и Украйна и се отнася основно до изделия, предназначени за модернизацията на Българската армия, както и до внос и трансфер на боеприпаси с цел унищожаване.

Споделяне

Още от Бизнес