Най-голям автомобилен товарен трафик имаме с Гърция

Товарните автомобилни превозвачи в България са транспортирали над 350 хил. т стоки до страните от Европейския съюз (ЕС) през първите три месеца на тази година, съобщи във вторник Националният статистически институт (НСИ). Според публикуваните от статистиката данни, най-голям е делът на стоките, които са били разтоварени в Гърция – общо 113 хил. т. За същия период българските камиони са натоварили от южната ни съседка близо 279 хил. т стоки, съобщават от НСИ. Посочените данни са за товари, които са поръчани и пратени от товародателите, уточняват специалистите. За собствена сметка българите, които притежават товарни коли, са превозили и разтоварили в Гърция 15,5 хил. т.

Гърция е единствената страна членка на ЕС, до която родните товарни превозвачи превозват стоки и товари за собствена сметка. До останалите европейски държави като Германия, Франция, Австрия, Италия и новоприсъединилите се страни членки, всички стоки са платени от товародателите. След Гърция по най-много превозени стоки и товари от българските превозвачи се нарежда Франция с близо 79 хил. т. През първите три месеца на годината до Германия и Италия са били превозени съответно близо 59 хил. и 46 хил. т стоки и товари.

Българските товарни превозвачи са докарали от Европа срещу заплащане малко над 431 хил. т стоки. Основният дял в товаропотока от ЕС към България има Гърция, докато от останалите страни членки движението на товарите към България е по-слабо. От Германия към България през този период са били натоварени близо 65 хил. т, а от Италия те са малко над 10 хил. т.

Като най-атрактивна дестинация от страните извън Евросъюза за товарните превозвачи остава Турция. За периода януари – март 2006 г. до югоизточната ни съседка са били превозени и разтоварени близо 100 хил. т стоки. А оттам към България са били натоварени общо 85 хил. т стоки.

За разлика от международните превози, където българските товарни превозвачи транспортират стоки основно по поръчка и срещу заплащане, то за вътрешните товари статистиката показва точно обратната тенденция.

Повечето от товарите, които се превозват във вътрешността на страната, са за сметка на фирмите, собственици на камионите. През първото тримесечие за собствена сметка са превозени близо 11,5 млн. т товари, а по заявка на товародателите те са били малко под 11 млн. т.

Миналата година българските камиони превозиха около 2,1 млн. т товари до страните от Европейския съюз. От тях близо 2 милиона са били платени от товародатели, а за собствена сметка на превозвачите са били транспортирани около 100 хил. т. През 2005 година в рамките на страната са били транспортирани около 141,8 млн. т товари. От тях 81,4 млн. т са били превозени за собствена сметка, а близо 60,4 млн. т от стоките са били транспортирани и платени от външни товародатели.

Споделяне

Още от Бизнес