Най-голям автомобилен товарен трафик имаме с Гърция

Товарните автомобилни превозвачи в България са транспортирали над 350 хил. т стоки до страните от Европейския съюз (ЕС) през първите три месеца на тази година, съобщи във вторник Националният статистически институт (НСИ). Според публикуваните от статистиката данни, най-голям е делът на стоките, които са били разтоварени в Гърция – общо 113 хил. т. За същия период българските камиони са натоварили от южната ни съседка близо 279 хил. т стоки, съобщават от НСИ. Посочените данни са за товари, които са поръчани и пратени от товародателите, уточняват специалистите. За собствена сметка българите, които притежават товарни коли, са превозили и разтоварили в Гърция 15,5 хил. т.

Гърция е единствената страна членка на ЕС, до която родните товарни превозвачи превозват стоки и товари за собствена сметка. До останалите европейски държави като Германия, Франция, Австрия, Италия и новоприсъединилите се страни членки, всички стоки са платени от товародателите. След Гърция по най-много превозени стоки и товари от българските превозвачи се нарежда Франция с близо 79 хил. т. През първите три месеца на годината до Германия и Италия са били превозени съответно близо 59 хил. и 46 хил. т стоки и товари.

Българските товарни превозвачи са докарали от Европа срещу заплащане малко над 431 хил. т стоки. Основният дял в товаропотока от ЕС към България има Гърция, докато от останалите страни членки движението на товарите към България е по-слабо. От Германия към България през този период са били натоварени близо 65 хил. т, а от Италия те са малко над 10 хил. т.

Като най-атрактивна дестинация от страните извън Евросъюза за товарните превозвачи остава Турция. За периода януари – март 2006 г. до югоизточната ни съседка са били превозени и разтоварени близо 100 хил. т стоки. А оттам към България са били натоварени общо 85 хил. т стоки.

За разлика от международните превози, където българските товарни превозвачи транспортират стоки основно по поръчка и срещу заплащане, то за вътрешните товари статистиката показва точно обратната тенденция.

Миналата година българските камиони превозиха около 2,1 млн. т товари до страните от Европейския съюз. От тях близо 2 милиона са били платени от товародатели, а за собствена сметка на превозвачите са били транспортирани около 100 хил. т. През 2005 година в рамките на страната са били транспортирани около 141,8 млн. т товари. От тях 81,4 млн. т са били превозени за собствена сметка, а близо 60,4 млн. т от стоките са били транспортирани и платени от външни товародатели.

Споделяне

Още от Бизнес