Най-малък брой регистрирани безработни през януари за последните 15 години

Най-търсените професии са детегледачки и персонал в забавачките

Най-малък брой регистрирани безработни през януари за последните 15 години

Най-малкият брой регистрирани безработни - 237 322 в бюрата по труда през януари за последните 15 години, отчете Агенцията по заетостта.

Това е най-ниската численост на регистрирани безработни през първия месец на годината от въвеждането на административната статистика на Агенцията по заетостта през 2004 г.

Другата интересна тенденция е, че най-търсените професии през януари са били детегледачки, възпитатели в детски заведения и хора полагащи грижи за възрастни, става ясно от данните на Агенцията по заетостта.

Това се случва на фона на актуалната тема в момента за насилието над деца в детски градини и социални домове.

Безработицата през януари е 7.2%

Равнището на регистрираната безработица през януари е 7.2%. В сравнение с предходния месец се отчита минимално нарастване от 0.1 процентни пункта, докато на годишна база показва намаление от 1 процентен пункт.

По данни на Агенцията по заетостта през първия месец на годината безработицата традиционно нараства, поради характерната за сезона и по-слабата икономическа активност.

Новорегистрираните безработни през януари са 30 446. От тях 900 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. В началото на годината медиаторите и техните партньори са активирали 7 048 лица.

Освен към безработни, услугите, предоставяни в бюрата по труда, са насочени също към заети, учащи и пенсионери. 434 лица от тези групи са регистрирани като търсещи работа през месеца.

Над 85% от започналите работа са в реалната икономика

Месечните данни сочат, че на работа през януари са постъпили 17 270 души. Значителен е делът на устроените в реалната икономика – над 85% от общо постъпилите на работа.

В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта, през месеца в субсидирана заетост са включени общо 2358 лица, в това число 2201 – по схеми на оперативна програма "Човешки ресурси", 98 – по програми и 59 – по мерки.

В отговор на потребностите на бизнеса от квалифицирана работна сила, Агенцията по заетостта провежда обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, както и групови мероприятия за професионално ориентиране и за активно поведение на пазара на труда. В проведените срещи за професионално ориентиране и активиране през януари са участвали 10 801 безработни. Завършилите обучение през месеца са 125.

Най-търсената професия - детегледачка

Работодателите са заявили 13 879 работни места на първичния пазар на труда, като над две трети от тях са от частния сектор – 71.4%.

Най-много работници се търсят в преработващата промишленост (30.4%), държавното управление (13.6%), търговията (13.5%), административни и спомагателни дейности (7.3%), хотелиерство и ресторантьорство (5.2%).

Най-търсената професия по заявени работни места в бюрата по труда в страната са персоналът, грижещ се за деца, както и полагащ здравни грижи за хората.

Освен тях се търсят още машинните оператори, продавачите в магазини, както и квалифицираните работници по производство на храни, облекло и дървени изделия.

Недостиг на работници има и в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?