Най-много български емигранти живеят в Германия

Най-много български емигранти живеят в Германия

Около 416 000 българи живеят в Германия, а за последните седем години броят им е нараснал с около 340 000 за 7 години. Така Германия се нарежда на първо място по брой български емигранти и изпреварва Турция, Гърция и САЩ.

Това показват данни, предоставени на изданието www.eurochicago.com от Министерството на външните работи по Закона за достъп до обществена информация. Те са сравнени с данни от същия източник от 2011 г.

От отговорите на министерството става ясно, че точна статистика за броя на бъгаските граждани, живеещи в чужбина, няма. Данните за някои страни са приблизителни. Например за Франция са посочени между 60 000 и 80 000 души, за Австралия – 10 000 – 15 000, а за Нова Зеландия – 3000 – 5000.

От отговора става ясно, че по 350 000 са българските граждани в САЩ и Турция. Броят им в южната съседка е намалял с около 150 000 спрямо 2011 г. За сметка на това се регистрира увеличение на броя на българските граждани, живеещи в държавите от Западна Европа. Освен в Германия повече българи има във Великобритания (200 000 души – със 100 000 повече) и Франция (поне 30 000 повече). С около 50 000 са нараснали българските граждани в САЩ. Числата за Италия, Гърция и Испания са почти без промяна – съответно 120 000, 300 000 и 250 000.

В Канада живеят около 70 000 българи, в Австрия – 35 000, в Кипър – 25 000, Чехия също 25 000. По официални данни българите в Южна Африка са 20 000, а в Швейцария - 12 000.

Данните не включват хората от български етнически произход, които нямат българско гражданство.

Споделяне

Още от България