Най-много харчове догодина пак за нереформираните сектори

За здравеопазване, образование и социално подпомагане и догодина ще се изхарчат най-много пари от държавния бюджет. Въпреки увеличението на бюджетните средства за тези сектори, от които само в образованието започват някакви наченки на реформи, депутатите от ресорните парламентарни комисии се обединиха около становището, че финансирането отново няма да е достатъчно и дори се предложи най-сетне да се въведе доплащането за лечение, за да е качествено.

В проектобюджета за 2008 г. е заложен ръст от 16 на сто в средствата за здравеопазване или разходи в размер на 2.5712 млрд. лв., което според здравния министър Радослав Гайдарски ще подобри медицинските услуги. Той акцентира върху ограничените средства за профилактика и друга извънболнична дейност, а депутатите от комисията посочиха, че след като средствата за здравеопазване са недостатъчни и държавата не би могла да отдели повече, следва да се регламентира доплащането.

Системата за здравеопазване е недофинансирана, което води до незадоволително качество на услугите, неудовлетворени пациенти, лекари и медицински специалисти, смятат още от комисията. С предвидените средства няма да могат да се осъществят заложените политики и приоритети в здравеопазването.

Факт е обаче, че коалиционните партньори в управлението не могат да се разберат за реформите в здравеопазването, поради което новата стратегия с сектора се отлага за  пореден път

В доклада на комисията по здравеопазване се отбелязва, че в САЩ за здравеопазване се отделят 15 на сто от БВП, в Албания и Македония - 6 процента, а в ЕС между 8.7 на сто и 8.8 процента. Според комисията не е нормално България, като пълноправен член на ЕС, да бъде с най-малък процент - 4.2 на сто.

Толкова ще се изхарчи и за образованието, но тук увеличението на средствата е 22 на сто в сравнение с 2007 г. до 2.6077 млрд. лв. или 4.22% от БВП, предвижда проектобюджетът.

За разлика от здравеопазването тук се появяват наченки на реформи, които бяха договорени по време на продължилата повече от месец учителска стачка. Преподавателите между впрочем излязоха на вял протест срещу недостига на средства в сектора пред Народното събрание в деня на първия дебат по проектобюджета.

От догодина ще се въведе моделът на финансиране, според който всички училища от 1 януари 2008 г. трябва да имат делегирани бюджети. Допълнително ще се финансират училища, които поради своята отдалеченост не могат да бъдат закривани. Предвижда се Министерският съвет да предостави 21 млн. лв. на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити целево за училища, детски градини и обслужващи звена, които прилагат системата за делегирани бюджети за дейности в системата на народната просвета.

За наука ще се изхарчат 268.8 млн. лв., което е с  80.6 млн. лева повече от тази година. За БАН е предвидена субсидия от 77.1 млн. или ръст от 13.3 процента спрямо 2007 г., като от комисията по образование и наука смята, че не са предвидени достатъчно средства за издръжка на обучението на докторантите.

С най-голям дял от общите разходи, предвидени в бюджета – 33.8 процента, остава социалното осигуряване, подпомагане и грижи. За 2008 г. е планирано те да нараснат на 8.3411 млрд. лв. От тях за изплащане на пенсии са предвидени 5.2768 млрд. лв., което е ръст от 20.2 на сто спрямо 2007 г. Осигурени са средства за провеждане на политиката за увеличаване на доходите от работна заплата на две стъпки. От 1 януари ще се компенсират всички ощетени от въвеждането на плоския данък с работни заплати до 430 лв. за заетите по трудово правоотношение и до 375 лв. за заетите по служебно правоотношение. Шест месеца по-късно ще се индексират всички работни заплати на заетите в бюджетния сектор с от 5 до 10 процента.

В републиканския бюджет за 2008 г. е предвидено на общините да се предоставят субсидии и трансфери общо в размер на 1.6867 млрд. лв. За тази година те са били с 249 800 000 лв. по-малко.

За финансиране на делегираните от държавата дейности за 2008 г. са заложени 1.5313 млрд. лв., което е ръст от 18.3 на сто или с 236.9 млн. лв. повече от предходната.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?