Най-много са неработещите младежи в България и Италия, най-малко – в Холандия и Дания

Най-много са неработещите младежи в България и Италия, най-малко – в Холандия и Дания

Около 32.4 млн. младежи в ЕС на възраст между 15 и 24 години са икономически неактивни, като 28 милиона въобще не се интересуват от започване на работа, други около 2 милиона желаят да работят, но не търсят работа. А останалите - желаят да работят, но не веднага. Това сочат данни на Евростат за за пазара на труда в ЕС през 2014 г.

"Скоростта" на бездействие на младите хора в ЕС на възраст 15-24 годиниварира от 32.6 на сто в Холандия и 38 на сто в Дания - до близо 73 процента в България и Италия.

Една от най-важните причини за тази икономическа неактивност е фактът, че в тази възрастова група хората повече предпочитат да се образоват, отколкото да работят.

Икономически неактивните млади европейци в по-голяма степен са били от женски пол - около 16.6 милиона, а мъжете са били 15.8 милиона.

По официални данни на НСИ в края на 2014 г. у нас е имало малко над 718 хиляди млади хора във възрастовата категория 15-24 години. От тях през миналата година средно образование са завършили близо 53 хиляди момчета и момичета, а студентите у нас през 2014 г. са били малко над 270 хиляди.

По най-груби сметки това означава, че близо половин милион млади българи на възраст до 24 години след завършването на средното си образование - нито учат, нито работят.

По данни на експерти - на европейско ниво съотношението между цялостното ниво на младежка безработица и дела на дългосрочно безработните младежи през 2014 г. на възраст 15-24 години е било 3 към 1, тоест един от всеки трима безработни младежи в ЕС е бил дългосрочно безработен.

В България това съотношение е по-близо до 2 към 1, тоест един от всеки двама младежи у нас е бил дългосрочно безработен.

Споделяне

Още от Европа