Най-сетне и "Теленор" намали неустойките за предсрочно оттеглили се абонати

Най-сетне и "Теленор" намали неустойките за предсрочно оттеглили се абонати

Вече и "Теленор" се реши да намали неустойките, които начислява на свои абонати, които са решили предсрочно да прекратят договорите си с мобилния оператор. Останалите два големи телекома – "Виваком" и Мтел, сториха това отдавна, но отново след тежки разговори с Комисията за защита на потребителите и заплаха от съд.

Така от 12 януари 2018 г., клиентите на "Теленор", които искат да прекратят действащи договори за мобилни и фиксирани услуги,  вече ще заплащат като неустойка максимум три стандартни месечни абонамента, независимо от срока на договора, който са подписали (12
или 24 месеца). Досега те трябваше да погасят всички вноски до края на договора си.

В случаите, в които клиент е ползвал отстъпка от месечния абонамент, той ще дължи и възстановяване на такава част от нея, която съответства на оставащия срок на договора. Ако клиентът се е възползват от покупка на устройство на преференциална цена, ще трябва да върне и частта от отстъпката до края на договора.

Отстъпката се равнява на разликата между стандартната цена на устройството в брой, без абонамент към датата на покупката и цената (в брой или общата лизингова цена), която клиентът е заплатил при сключването на договора.

Тези промени ще важат както за сегашните клиенти на телекома, така и за бъдещите.

За по-голяма яснота и прозрачност, в договорите на клиентите вече ще са описани стойностите на всички параметри, които участват в образуването на неустойката и които са валидни към датата на сключването на договора. Ще са посочени стандартният месечен абонамент за избрания от клиента план и месечният абонамент с приложена промоционална отстъпка, ако има такава, стандартна цена на устройството (в брой, без абонамент), цена на закупеното устройство (в брой или обща лизингова цена) с избрания от клиента абонаментен
план, съответстващата отстъпка от стандартната цена на устройството, както и
срок на договора.

Новите правила за изчисляване на неустойките при прекратяване на срочен договор за мобилни и фиксирани услуги няма да важат за плановете "Джуниър" и "Любимец", в случаите, в които съгласно договора са предвидени фиксирани суми като неустойки за предсрочното му прекратяване.

Споделяне

Още от Бизнес