Намалява се стандартът за издръжка на ученик

Единният разходен стандарт за издръжка на един ученик през следващата година ще бъде по-нисък спрямо тази година. Стандартът представлява годишната издръжка за обучението на един ученик, която включва всички основни разходи – поддържане на материалната база, заплащането на учителите и др.

Единният разходен стандарт за ученик в общообразователно училище в община с население над 70 000 души през следващата година ще бъде 1175 лв., реши правителството в сряда. 15 са общините в тази група - Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична, Хасково, Шумен и Ямбол. За сравнение през тази година той беше 1233 лв.

1261 лв. ще е единният разходен стандарт за ученик в община с население под 70 хил. души и гъстота на населението над 65 души на кв. км. В тази група са 40 общини. През тази година той бе 1324 лв.

1342 лв. ще е издръжката за възпитаник на учебно заведение в община с население на общинския център под 70 хил. души и гъстота на населението под 65 души на кв. км. За 2009 година тя бе 1409 лв. С такива параметри са 139 общини.

Най-висока – 1450 лв., е издръжката на ученик в планинските общини с над 3 селища и население на общинския център под 10 хил. души. Такива са 70 общини. През тази година издръжката в тези общини е 1519 лв.

За ученик в общообразователно училище, но в паралелка с профил музика, хореография или изобразително изкуство през следващата година държавата ще осигурява 2146 лв. за един ученик. Издръжката за възпитаник на спортно училище ще е 2120 лв.

За професионалните учебните заведения в сферата на транспорта издръжката ще е 1924 лв., в селското и горското стопанство – 1852 лв., във физическите науки, информатиката, техниката, архитектурата и строителството – 1491 лв. и др.

2993 лв. са предвидени за обучение на възпитаник на училищата за музикални и сценични изкуства, а 2261 лв. - за изящни и приложни изкуства.

За дете в целодневна детска градина от 3 до 5 г. издръжката ще е 1408 лв., а за ясли – 990 лв. за дете. За подготвителната целодневна група са предвидени 1626 лв., а за полудневна - 856 лв. за дете.

4131 лв. е издръжката на дете в специална градина за деца с умствена изостаналост, нарушено зрение, езиково-говорни нарушения и увреден слух.

Разработени са и отделни стандарти за различните форми на обучение. За вечерна той е 1099 лв., за задочна – 737 лв., за индивидуална – 2475 лв., а за самостоятелна – 291 лв. за ученик.

Споделяне

Още от България