Намаляващото население у нас ще произвежда все повече отпадъци

Намаляващото население у нас ще произвежда все повече отпадъци

Количеството на отпадъците в България през следващите години ще нараства, въпреки намаляването на населението. Това показва анализ на експерти от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), разпространен в неделя.

Проучването е свързано с разработването на проект за Национална стратегия за намаляване на количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране.

Проектът е готов и в момента е предложен за обществено обсъждане, информират от министерството.

Предвижда се стратегията да бъде утвърдена от министъра на околната среда и водите през ноември, след което ще стане част от Националната програма за управление на отпадъците.

Боклукът у нас ще се увеличи заради нарастването на градското население с 10% до 2015 година по прогнози на Националния статистически институт (НСИ).

Една от основните цели, заложени в проекта, е намаляване на биоразградимите отпадъци, защото този вид боклук представлява около 30% от битовите отпадъци в селата и около 40% - в градовете.

По данни на НСИ в селата от 160 кг битови отпадъци, които се падат на един  жител, 50 кг от тях са биоразградими. В градовете това съотношение е 300-350 кг-140 кг.

От своя страна по-малкото количество биоразградими отпадъци ще доведе до значително намаляване на отпадъците, които се депонират, се посочва в анализа.

Стратегията предвижда, че биоразградимите отпадъци ще паднат от 268 кг на човек през 1995 г. (която е взета като базова) до 109 кг на човек през 2020 г.

Една от първите мерки, които ще бъдат въведени до 2008 г., е разделно събиране и третиране на "зелените" отпадъци от общински паркове и градини, (напр. есенни листа, окосена трева, клони и др.) в градовете, се казва с проучването.

Предлага се тази мярка да обхване 26 града в страната с население над 50 000 души, някои от които са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Добрич, Сливен, Шумен, Хасково, Ямбол.

Въвеждането на разделно събиране и третиране на хранителни отпадъци и отпадъци от личните дворове – биоотпадъци, е по-сложно и се предвижда да започне до 2013 година.

Очаква се още през 2010 г. обаче да стартират пилотни проекти за тестване на системата в реални условия.

Разделното сметосъбиране на биоотпадъци може да обхване градското население, живеещо в къщи с дворове, големите магазини и ресторанти в градовете, търговските зони в градовете, където има концентрирани пазари, ресторанти и магазини.

Тази мярка няма да бъде прилагана в жилищните комплекси, защото там контролът върху разделното събиране на отпадъците е затруднен.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?