Намаляват българските студенти, възползващи се от "Еразъм" за обучение в чежбина

Намаляват българските студенти, възползващи се от "Еразъм" за обучение в чежбина

Броят на българските студенти в чужбина по европейската програма за младежка мобилност "Еразъм“ намалява, сочи статистиката на Брюксел, цитирана от БНР във вторник. През учебната 2013/2014 година броят на българските студенти, възползвали се от месечна издръжка от Еврокомисията за следване няколко семестъра в чужбина, е намалял със 195 или почти с 10% спрямо предходната учебна година.

Според еврокомисаря Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, това вероятно се дължи на демографската картина у нас и намаляването на студентите у нас. Той обаче допълни, че се очаква броят на българските студенти по новата програма "Еразъм+" за периода 2014-2020 г. да нарасне следващите години тъй като стипендиите на месец за тях са по-големи спрямо предишния период.

Във вторник ЕК отчете изпълнението на първата година от програмата "Еразъм+", чийто бюджет надхвърля 2 милиарда евро. Над един милион души са участвали в 18 000 финансирани проекта, а публикуваните данни показват, че през 2014/2015 г. повече млади хора са се възползвали от по-широка гама от възможности, предлагани от новата програма. На социално слабите студенти и тези със специални нужди се предоставят повече средства

Освен това за 2016 г. са поети задължения за още 13 милиона евро за финансирането на проекти, свързани с въпроси като социалното приобщаване на малцинствата, мигрантите и други групи в неравностойно социално положение.

Чрез програмата бяха засилени също така инициативите за подобряване на перспективите за заетост на младите хора и за улесняване на прехода от образование към заетост. Това доведе до увеличаване на възможностите за стажове и чиракуване по линия на програмата.

Испания, Германия и Франция все още са най-предпочитаните от студентите дестинации за обучение, сочат още данните на ЕК. Ново проучване за регионалното въздействие на програмата "Еразъм“ се потвърждава, че студентският обмен значително подобрява

шансовете на младите хора от Южна и Източна Европа да си намерят работа на висококачествени ръководни длъжности.

Седемгодишната програма "Еразъм+"(2014—2020 г.) разполага с бюджет от 14.7 млрд. евро, което представлява 40 % увеличение в сравнение с предходните разходи и отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области. "Еразъм+“ ще даде възможност на повече от 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

Програмата също така подкрепя транснационалните партньорства между заведенията за образование, за обучение и за младежта, за да се насърчат сътрудничеството и изграждането на връзки между сектора на образованието и този на труда. За първи път програмата предлага и специално финансиране за действия в областта на спорта, които да допринесат за развитието на неговото европейско измерение, както и за справянето със сериозните трансгранични заплахи, като например уреждането на изхода от спортни срещи и допинга.

Споделяне

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?