Намаляват доходите на домакинствата спрямо преди година

През третото тримесечие на 2014 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1 195 лв. и спрямо година по-рано намалява с 3.7%, сочат данни на Националния статистически институт, обявени в петък. В същото време разходите на домакинствата се запазват, а потреблението – най-вече на хранителните продукти – се свива.

В структурата на общия доход с най-висок дял се пада на постъпленията от работна заплата – 54.3%, пенсиите осигуряват 26.2 на сто от доходите в домакинствата, от самостостоятелна заетост приходите са 8.1%, а от социални помощи - 3.1%. Спрямо преди година по-съществено нараства относителният дял на дохода от работна заплата - с 1.4 процентни пункта, и на доходите от пенсии - с 1.1 процентни пункта.
 
В номинално изражение в края на септември в сравнение с преди година работната заплата намалява от 657 лв. на 649 лв., доходът от самостоятелна заетост нараства с 2.5% (от 94 лв. на 97 лв.), постъпленията от пенсиите са същите, а доходите от социални помощи се вдигат с 9.1% (от 34 лв. на 37 лв.).

Относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 97.9% през отчетения период, а делът на дохода от натура е 2.1%.

Структура на доходите през третото тримесечие на 2013 и 2014 г.

Според статистическите данни средно член на домакинство харчи по 1147 лв. и остава почти без промяна спрямо година по-рано. От разходите най-голям дял се пада на храната и поддръжката на жилището – 49.3%, следвани от разходите за транспорт и съобщения - 11.8%.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки - 379 лв. средно на лице в домакинството за третото тримесечие на 2014 година. Като абсолютни стойности те намаляват с 2.2% спрямо третото тримесечие на предходната година, а относителният им дял в общия разход представлява 33.1% и намалява с 0.8 процентни пункта на годишна база.

По 187 лв. средно се падат на човек от домакинство за вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане на дома. Относителният дял на тези разходи е 16.2% от общия разход, което е с 0.7 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период на 2013 година.

Разходите за транспорт и съобщения през третото тримесечие на 2014 г. се увеличават спрямо преди година със 7.9% и достигат 136 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства с 1 процентен пункт и представлява 11.8% от общия разход на домакинствата.

Разходите за здравеопазване се повишават от 52 лв. на 57 лв. средно на лице от домакинството в края на септември и формират 5% от общия разход.

За алкохол и цигари на всеки член от домакинство се падат по 49 лв., което е 4.2% от разходите и запазва параметрите си спрямо година по- рано.

Разходите за облекло и обувки се увеличават от 39 лв. средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2013 г. на 45 лв.

Разходите на през третото тримесечие на 2013 и 2014 г.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на 2013 година. Най-съществено намалява потреблението на зеленчуци - от 30.3 на 28.4 кг, и на хляб и тестени изделия - от 24.5 на 22.9 кг. Без промяна остава консумацията на месо, месни произведения, зрял фасул и захар, сочи още статистиката.

Потребление на домакинствата през третото тримесечие на 2013 и 2014 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?