Намеса на властта коригира оценката на БАН, че АЕЦ "Белене" е неизгоден проект

Намеса на властта коригира оценката на БАН, че АЕЦ "Белене" е неизгоден проект

Учените от БАН са стигнали до обосновано заключение, че АЕЦ "Белене" е  неизгоден проект, но под натиск на енергийното министерство докладът е претърпял корекции, така че в окончателния му вариант е залегнала по-благосклонна оценка за проекта. Това става ясно от междинната версия на доклада, изтекла в платформата за анонимно споделяне Balkanleaks и публикувана от сайта "Биволъ".

Както е известно, правителството възложи на БАН да изработи доклад, въз основа на който да се вземе управленско решение за съдбата на проекта, спрян през 2012 г. с решения на Министерския съвет и парламента. В началото на октомври енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че от БАН е представен междинен доклад по казуса, но той се анализира от БЕХ, НЕК и Министерството на енергетиката.

Окончателният доклад бе представен публично на 16 ноември. Заключенията в него са, че проектът е нужен, но би бил рентабилен само при определени условия.

Става дума за документа, поръчан на БАН от Българския енергиен холдинг (БЕХ) с предмет: "Изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката)".

Тази версия на доклада е била предадена на БЕХ и МИЕ в края на септември 2017. Някои от заключенията от този междинен вариант бяха публикувани през октомври във в. Капитал, който твърди, че разполага с текста, но не го публикува.

Докладът съдържа въведение, три части и два анекса: Финансов модел за изграждане и експлоатация на АЕЦ "Белене" и Прогнозни цени на електроенергията в региона.

АЕЦ "Белене" се разглежда подробно във втората част на доклада. Пълното име на заданието, разработено от БАН е: "Анализ на възможността проектът АЕЦ "Белене" да бъде реализиран на пазарен принцип и разработване на вариант за отделяне на активите и пасивите на НЕК, свързани с проекта "АЕЦ Белене", в отделно търговско дружество и провеждане на последваща процедура по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол”.

Обособени са три части:

  • технико-икономически и правен анализ на възможностите за използване на придобитото оборудване за изграждане на атомна електроцентрала на площадка "Белене" на пазарен принцип;
  • вариант за отделяне на активите и пасивите на НЕК, свързани с проекта "АЕЦ Белене", в отделно търговско дружество;
  • финансов модел на проекта АЕЦ "Белене" – на Excel.

Направено е обаче важно уточнение:

"Междинните доклади са предназначени да бъдат четени и използвани в цялост, а не частично и поотделно. Отделянето и/или изменението на който и да е раздел или страница от докладите ги прави невалидни по отношение на изводите и оценките. Тези изводи и оценки са валидни само по отношение на допусканията, обхвата и целите на докладите към датата на отчитането им."

След като БЕХ и министърът на енергетиката са проучили внимателно тази версия, те са оказали натиск на екипа по проекта да въведе значителни промени и по тази причина проектът е бил удължен с два месеца – твърди пред "Биволъ" анонимното лице, изпратило документите.

В документи, които представляват MS Word и MS Excel файлове, се откриват коментари и промени от потребител "beh", както и метаданни за последни промени от потребител с име MEET – предишното съкращение на Министерството на икономиката и енергетиката.

АЕЦ "Белене" е неизгоден проект

Относно икономическата и финансова целесъобразност на АЕЦ "Белене", учените от БАН излизат с категорично заключение, че такава няма.

Приложен е и интерактивен модел в MS Excel файл с 18 таблици и алгоритъм за автоматично обновяване на резултатите. Така всеки може да тества варианти на прогнозни цени на вътрешния и регионалния пазари и варианти на натоварване на мощностите. Този модел е бил готов още през юни 2017, сочат метаданните от файла. Файлът е променян последно от потребител с име "beh" на 18 септември 2017.

Сметките за данъкоплатеца не излизат при нито една от комбинациите, според учените от БАН, изготвили предварителния доклад.

Разработените финансови анализи обхващат богат спектър от възможни варианти, както за финансиране на изграждането на проекта, така и за неговата експлоатация по време на целия му жизнен цикъл. Използвани са 6 варианта на участие в капитала на проектната компания за изграждане на централата и финансиране на проекта, 5 варианта на прогнозни цени на вътрешния и регионалния пазар, където централата може да продава произведената от нея електрическа енергия, и 2 варианта на натоварване на мощностите. "Кръстосването" на всички тези варианти води до общо 90 комбинации.

При нито една от тези 90 комбинации проектът не е финансово жизнеспособен. Това се случва и при най-високи цени, пълно натоварване и различно съотношение между собствен и привлечен капитал. Нетните парични потоци на проекта са отрицателни, а вътрешната му норма на възвръщаемост е под дисконтовата норма.

Защо властта засекрети окончателната версия?

Наличието на тази междинна версия, която, както се вижда, е била почти окончателна, дава възможност да се провери какво точно е променено след удължаването на срока с два месеца, за да се стигне до крайната версия, която дава по-благоприятни изводи за целесъобразността от строежа на втора атомна централа.

Крайната версия на доклада беше засекретена, макар че става дума за строго научен труд на базата на отворени данни, а не за доклад изготвен от службите на базата на разузнавателна информация. Окончателният доклад вече беше изискан по ЗДОИ от няколко извънпарламентарни политически партии.

"Биволъ" призовава лицата с достъп до окончателния доклад да го изпратят в Balkanleaks. Сравняването на крайната и междинната версия ще даде отговор на въпроса какво е променено в доклада и дали промените са съвместими с обективната и безпристрастна научна оценка, или са партизанска фалшификация по заповед на правителството, за да се оправдае една огромна кражба на обществен ресурс, в полза на чужда държава и корупционни кръгове, отбелязва изданието.

И допълва, че дори и крайната версия на доклада да е класифицирана, нейното публикуване в нарушение на действащото законодателство е оправдано от гледна точка на обществения интерес, за да се защитят парите на данъкоплатците, честта на българските учени и бъдещето на българските деца.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?