Нанев ще ползва препоръките на Световната банка в здравните реформи

Здравният министър Божидар Нанев обяви, че екипът му има сходна визия за реформи в сектора с насоките, препоръчани от Световната банка, но неизпълнени от предишното правителство. Това стана ясно след среща на здравния министър с директора на офиса на международната институция в София Флориан Фихтел.

Световна банка от години участва активно в реформирането на системата, като използва натрупания опит за анализиране на състоянието на болничните структури, броя на лечебните заведения и териториалното им разположение, обезпечеността с персонал и др. Сред проектите по линия на Световната банка са създаването на информационната система на НЗОК, инвестирането в областта на спешната медицинска помощ, разработването на диагностично свързаните групи, реформата в първичната здравна помощ.

На базата на съпоставка с практиките за организация на болничната помощ в Европейския съюз експерти на Световната банка са изработили препоръки за реорганизиране и оптимизиране на болничната мрежа в България, както и предложения за преструктуриране в средносрочен и дългосрочен план.

Тези въпроси са заложени като препоръки в Генералния план за организация на болничната мрежа в страната, който е предоставен на вниманието на Министерството на здравеопазването още през март тази година. Фихтел изрази съжаление, че не всичко, което е разработвано по линия на конкретни проекти, е било задействано. Той изрази готовността на Световната банка да подкрепя приоритетните области и политики на българското здравеопазване.

Божидар Нанев също изразил съжаление, че досега не е използван опитът на Световна банка за изработване на един работещ модел.

Той обяви, че е запознат с проекта на Световната банка и този модел до голяма степен се покрива с вижданията на новия екип на МЗ и може като цяло да бъде приложен в основните си параметри.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?