НАП не успява да събере 25 милиарда лева от данъци и осигуровки

Събираемостта на приходите изостава от средноевропейската

НАП не успява да събере 25 милиарда лева от данъци и осигуровки

НАП не успява да събере един от всеки пет лева, които гражданите и бизнесът дължат на фиска. Това показват данните на приходната администрация, предоставени на Mediapool по Закона за достъп до обществена информация. За последните 4 години по сметките на НАП са постъпили суми в общ размер от 127.4 милиарда лева. Несъбраният остатък от тази сума е приблизително 25 милиарда лева или 1/5 от дължимото на фиска. Агенцията изчислява събираемостта на 81% за последните четири години.

Ако бяха събрани, тези пари щяха да са достатъчни за погасяване на по-голямата част от външния държавен дълг.

НАП все пак отчита подобрение на събираемостта. В периода от началото на 2011 г. до края на 2016 г. са събрани 77 % от декларираните и установени задължения за данъци и осигурителни вноски. От началото на 2017 година досега събираемостта се е повишила до 81%. Въпреки това българската приходна администрация изостава от средния процент на събираемост на приходите в ЕС, който е около 85% годишно.

Ако ефективността на НАП бе сходна със средната в ЕС, в бюджета трябваше да постъпят около 5 милиарда лева допълнително за последните 4 години. Сумата би била достатъчна за построяването на над 300 км магистрални пътища.

Особено показателни са данните на НАП за 25-те милиарда лева, които са вписани като задължения към фиска. От тях същинският дълг (главницата) е 14.6 милиарда лева, а лихвите са за 11.2 милиарда лева.

Общо 20 милиарда лева от този дълг са окачествени като несъбираеми или трудно събираеми, а само за 5 милиарда лева има някаква надежда да влязат в хазната. За последното десетилетие НАП е събрала общо 250.6 млрд. лева. Това е сума, която е два пъти по-голяма от сегашния брутен вътрешен продукт на страната.

Общата събираемост на декларираните задължения се подобрява през миналата година. Гражданите и бизнесът са декларирали 7 милиарда лева (28%) повече задължения, в сравнение с 2017 г. Увеличен и делът на задълженията, погасени в рамките на годината, през която са декларирани – 97.3 % за 2020 г., при 96.3 % за 2017 г. Непогасени са задължения за 1.5 млрд. лв.

"Задълженията, категоризирани като несъбираеми или трудно-събираеми, са на лица, които не притежават имущество, имат имущество на ниска стойност или предходни обезпечения в полза на кредитори с частни вземания, чиито размери надхвърлят стойността на имуществото. Вероятността да постъпят суми за погасяване на дълга на тези лица е минимална, като в значителна част от случаите е налице обективна невъзможност за провеждане на принудително изпълнение, което да доведе до парични постъпления", се казва в анализа на НАП.

Агенцията констатира, че данъчните злоупотреби често се осъществяват от дружества, които без да осъществяват действителна стопанска дейност отчитат такава. С използване на верига от дружества се формират данъчни задължения, като отчитат големи маржове в цената, а следващите формират никакъв или минимален марж. Дружеството накрая на веригата ползва данъчен кредит за данък, който е начислен, но не е внесен.

При няколко фиктивни дружества, участващи последователно във верига от фиктивни доставки, дължимият реално към фиска ДДС се мултиплицира в ревизионните производства и надвишава реално дължимия към фиска данък. Така се оказва, че НАП начислява данък от 10 милиона лева, който не може да бъде събран, но реалната му стойност е 5 пъти по-малка.

"В този смисъл, посочената сума като несъбран ДДС не показва действителния размер на нанесената с тези злоупотреби реална щета от необложено крайно потребление, а по-скоро размера на опитите за ДДС измами, които са преустановени", се казва в анализа на НАП, с който Mediapool разполага.

Mediapool получи информацията след няколко поредни мълчаливи отказа от страна на предишния ръководител на агенцията Галя Димитрова. Медията спечели съдебното дело с подкрепата на адв. Александър Кашъмов и Програма "Достъп до информация", но въпреки това пак не получи данните. Цялата история можете да прочетете ТУК

Това наложи да се подаде ново питане до новия директор на НАП Румен Спецов. След близо месец чакане данните бяха предоставени.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес