НАП отчете 126 млн. лв. повече събрани данъци за миналата година

Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от НАП за 2013 г. са със 126 млн. лв. повече от планираното, съобщиха от приходната агенция в неделя, като се позоваха на отчетните данни за миналата година.

Най-голям принос за преизпълнението има данъкът върху добавената стойност, от който постъпленията за годината са близо 3.6 млрд. лв. или с 50 млн. лв. повече от планираните.

Постъпленията от корпоративни данъци също са преизпълнени като сумата от 1.5 млрд. лв. е с 30 млн. лв. повече от планираното.

При осигурителните вноски също се отчита рекордно изпълнение – общо постъпленията за социални и здравни вноски за периода са близо 5.8 млрд лв. Над плана от осигуровки са събрани 114 млн. лв., съответно 64 млн. лв. повече здравни, 6 млн. лв. повече за държавното обществено осигуряване и 45 млн. лв. вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, отчитат от НАП.

Известно изоставане от прогнозите се отчита при данъка върху доходите на физическите лица, където процентът на изпълнение е 95.4. Причините за изоставането по това перо са свързани основно с промените, свързани с единната сметка, въведени от началото на 2013 г. и факта, че вноските за данък върху доходите по този повод през годината са били 11, а не 12.

Събираемостта на т.нар. неданъчни приходи (сред които санкции от други държавни органи, изпратени за събиране в НАП) достига 376 млн. лв., което е с 51 млн. лв. над плана.

Салдото на т.нар. "задържан“ ДДС в края на 2013 г. е под 240 млн. лв., което е най-ниската му стойност за последните 5 години.

Събираемостта на приходите в сравнение с 2012 изглежда по следния начин:

- 191 млн. повече ДДС спрямо 2012 г.

- 116 млн. повече корпоративни данъци спрямо 2012 г.

- 296 млн. повече спрямо 2012 г. от осигурителни вноски

През 2013 г. бяха извършени значителни промени в декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, основно свързани с въвеждането на т.нар. единна сметка. Сред промените бяха отложеното плащане на данък върху доходите и корпоративен данък, 11 вместо 12 вноски за осигуровки и подоходен данък, промени при внасянето на данъците върху дивидентите и други. Елиминирайки влиянието на тези промени в законодателството, изпълнението на приходите от НАП би било еквивалентно на 1.2 млрд. повече приходи спрямо предходната година, допълват от НАП.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?