НАП отчете 3.6 млрд. лв. събрани приходи

Към 30 април тази година приходите, които са събрани от Националната агенция за приходите (НАП) са 3.6 млрд. лева, съобщи пред журналисти във вторник директорът на агенцията Мария Мургина.

Тук влизат 2.3 млрд. лв. постъпления в републиканския бюджет и 1.3 млрд. лв. събрани осигурителни вноски.

В сравнение с първите четири месеца на миналата година, тази година са събрани 302 млн. лв. от корпоративен данък или 51.5% повече от същия период на миналата година. Ръст от 16.2% се отчита и в приходите от осигурителни вноски спрямо същия период на миналата година.

До 4 май в НАП в цялата страна са получени малко над 1 млн. декларации за облагане на доходите и 163 хил. декларации за облагане с корпоративни данъци. От 1 януари до 31 март са издадени 107 хил. удостоверения за наличие или липса на задължения.

Малко над 10 хил. декларации за корпоративни данъци са подадени по интернет (при 857 през миналата година), а за доходното облагане на физическите лица декларациите по интернет са над 4200 с електронен подпис (при 258 през 2006 г.).

До края на миналата седмица 1800 души са платили данъците си по интернет с дебитни карти. Приходите от тях са близо 387 хил. лв.

От приетите над 1 млн. декларации за ДОД близо 300 хил. са за ползване на семейното подоходно облагане. До момента са обработени около 60% от постъпилите искания за възстановяване на данък. Близо 400 хил. доходни декларации са подадени в последния възможен ден - 16 април.

Семейното подоходно облагане за 2007 г.  вече може да се ползва чрез работодателя, а не с подаване на декларация пред НАП, напомни още Мария Мургина. Тази възможност се отнася до родителите, които работят на трудов договор. Това, което трябва да направят те, е да подадат декларация по образец пред работодателя си, който до края на 2007 г. ще преизчисли дължимия данък, допълни тя.

Около 30 хил. са формулярите за доходите, в които са декларирани дарения за минали години. Проверките, извършени от НАП, показват, че част от даренията са направени в полза на починали лица, каза още Мургина.

В някои случаи са констатирани явни несъответствия на подписите на надарените лица. Затова декларациите, в които са посочени дарения за минали години, се проверяват, а в определени случаи ще се възлагат и данъчни ревизии.

Всеки месец в териториалните дирекции на НАП ще се извършва инвентаризация на складовете на фирми вносители на бързооборотни стоки и черна и бяла техника и резултатите ще се съпоставят със счетоводните данни, дадени в НАП под формата на справки и декларации по ДДС.

Всяка фирма, за която бъде установено разминаване, ще бъде подложена на ревизия. Такива ревизии са част от мерките, които  агенцията е заложила в програмата си за контрол върху постъпленията от данъци и осигурителни вноски след присъединяването на България към ЕС.

Мургина съобщи още, че проверките текат от началото на март. До момента са проверени 98 обекта на 26 фирми в страната. Възложени са ревизии в 17 от фирмите, тъй като е установено разминаване в данните.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?