НАП подхваща 50 000 земеделци - не плащат данъци

Около половината фермери не декларират никакви доходи

НАП подхваща 50 000 земеделци - не плащат данъци

Националната агенция за приходите (НАП) се зае със земеделските производители, защото се оказва, че огромна част от тях не плащат никакви данъци и осигуровки и не декларират дори официалните субсидии, които получават.

50 000 регистрирани земеделски производители са получили субсидии в общ размер на 120 млн. лв. през 2017 г., но не са подали данъчни декларации и не са платили данъци и осигуровки върху тях, съобщи във вторник приходната агенция. Тя е получила данни от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) за изплатените субсидии през 2016 г. и 2017 г., след което ги е съпоставила със своите бази данни.

По данни на земеделското министерство за стопанската 2016/2017 г. ( тоест от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г.) регистрираните земеделски производители са 96 476, а към 30 август 2018 г. те са 92 666.

Има и значителен брой земеделци, които са подали данъчни декларации, но в тях са посочили по-малък доход от получения. Най-голям брой отклонения са засечени в Кърджали, Хасково и Благоевград, сочи анализът на данъчните.

В по-редки случаи има и едри земеделци, които не са декларирали дори субсидии от по 1-2 млн. лв.

В момента при плащането на земеделските субсидии служебно не се удържа дължащият се данък, а той впоследствие трябва да бъде внесен от земеделецът. Възможно е обаче занапред да се обмислят законодателни промени, така че удръжката да се прихваща още преди изплащането на субсидията.

Проблем е също, че фермерите не обявяват никакви доходи от реализираната продукция. Затова данъчните са поискали справки от ДФЗ и за средния добив от различни земеделски култури, които ще се ползват при евентуално възлагане на ревизии.

От данъчната агенция обясниха, че от месеци полагат усилия за изчистване на сивия сектор в земеделието, но чак сега са получили необходимите справки от ДФЗ. Акцията била част от програма за подобряване на данъчната дисциплина на фермерите.

Според данъчните до голяма степен проблемът с недекларирането на земеделските доходи е от незнание и неумение и затова агенцията първоначално ще подходи с доброволни методи. През седмицата НАП стартира информационна кампания към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи. Според закона те имат право да подадат коригираща декларация за доходите до 1 октомври 2018 г.

Освен с писма по електронната поща гражданите ще бъдат уведомени и по телефона. Предстоят също срещи с кметовете на общини, в които са открити най-много пропуски. Офисите на НАП също имат готовност да дадат информация. Консултация може да се получи и на телефона на НАП 0700 18 700. Заедно с уведомленията за корекции земеделците ще получат и специална брошура, която подробно обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета.

НАП ще прати уведомления и до фермерите, които изобщо не са подали данъчна декларация. По закон глобата за тях е до 500 лв. В определени случаи данъчните могат да решат да възложат проверки или ревизии, а ако се установят данни за умишлено укриване на данъци от едри земеделци, могат да се предприемат и по-крути мерки, свързани с информиране на разследващите органи.

Данъчната агенция няма точна оценка за щетата върху бюджета от неплащането на данъци и осигуровки от земеделците. Като цяло обаче тя е по-ниска в сравнение с останалите браншове, защото данъчно-осигурителната тежест за фермерите е силно облекчена. Те имат най-високия процент нормативно признати разходи за личния данък – 60%, а също и най-ниския минимален осигурителен доход – 350 лв.

Споделяне

Още от Бизнес