НАП София събрала над 772 млн. лв. просрочени задължения

НАП София събрала над 772 млн. лв. просрочени задължения

Териториалната дирекция на НАП София събра над 772 млн. лв. просрочени задължения /данъци и осигуровки/ от 1 януари до 30 юни 2016 г., съобщиха от агенцията. Сума е с над 40 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2015 г.

Положителна е тенденцията все повече задължени лица да плащат доброволно дължимите суми, които са в просрочие. Регистриран е ръст от 18.4 процента на доброволно събраните суми от просрочени задължения спрямо 2015 г. Над 684 млн. лв. са събрани като доброволно изпълнение на закъснелите плащания към ТД на НАП София. Принудително събраните суми чрез продажби и запориране на банкови сметки са под 13 процента от общата стойност на събраните просрочени задължения.

На 545 предприятия е разрешено да изплащат дължимите суми и лихви на части, след предоставяне на необходимите обезпечения.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?