НАП търси над 7 млн. лв. неплатени данъци с обаждане по телефона

Акция по събиране на неплатени данъци с обаждане по телефона провежда Националната агенция по приходите (НАП), която в сряда предупреди, че ще звъни на 1039 лица, които дължат суми на бюджета.

От НАП съобщиха в сряда, че общо борчовете към хазната според подадените годишни декларации са 7 297 228 лв.

Позвъняванията вече са в ход и обхващат длъжници, регистрирани на територията на София и в областите София, Перник, Кюстендил и Благоевград. Проведените досега кампании са доказали, че телефонният контакт е ефективен и евтин метод за насърчаване на клиентите да внесат доброволно дълговете си към бюджета, обясняват от НАП.

Агенцията припомня, че невнасянето на задължението в 14-дневен срок след позвъняването води до започване на процедура за обезпечаване и принудително събиране на дълговете. Преимуществено се използват бързо ликвидни способи – налагане на запор върху банкови сметки, вземания от трети лица, включително работодател, ако длъжникът е физическо лице. Ако в двуседмичен срок след позвъняването постъпи плащане или длъжникът даде обезпечение, към запор няма да се пристъпва.

След проведена през юли телефонна кампания насочена към регистрирани в НАП София лица с просрочени задължения по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в бюджета са постъпили общо 2 393 503 лв., като 1 114 899 лв. от тях са задължения по ЗКПО.

От прозвънените 2539 длъжника с общ борч от 3 533 402 лв., 777 са погасили изцяло задълженията си. За невнесените след обаждане по телефона просрочия, публичните изпълнители при териториалната дирекция на НАП в София са наложили обезпечителни мерки на 296 длъжника, образувани са и 106 изпълнителни дела. Веднага след предприетите действия в хазната са постъпили още 535 166 лв. просрочени плащания.

Предстои да бъдат проведени още информационни телефонни кампании до края на годината, както и срещи с длъжници на НАП, като целта им е да се стимулира доброволното изпълнение на просрочените задължения, допълни агенцията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес