НАП вади на светло всичките си ревизии

Информацията ще се публикува в Портала за отворени данни

Снимка: БГНЕС

Националната агенция за приходите (НАП) смята да направи сериозна крачка към увеличаване на прозрачността на контролната си дейност.

Най-късно до 31 март 2019 г. агенцията ще започне да обявява на Портала за отворени данни на правителството данните за извършените от нея ревизии и резултатите от тях, става ясно от решение на Министерски съвет в сряда.

От данъчната агенция обясниха, че ще се обявява всяка една ревизия, основанието за нея, периода на ревизията, вида данък, икономическият бранш на предприятието, както и размерът на допълнително разкритите приходи. Имената на ревизираните юридически и физически лица обаче ще бъдат заличавани.

От изброените данни единствено сумата на допълнително разкритите приходи представлява данъчна тайна, която е защитена от закона. Към момента няма пречка НАП да обяви, че ревизира дадена фирма, за която има обществен интерес, или политик, но няма право да издава размера на допълнително разкритите задължения или търговски данни за дейността на фирмата, защото те представляват данъчна тайна.

Към момента публични са единствено списъците на длъжниците на НАП с просрочени задължения над 5000 лв., като в тях имената на фирмите и гражданите са публични.

Данните за ревизиите на НАП ще дават възможност за анализ на ревизионната дейност на НАП. Сега данъчните публикуват само обобщена информация веднъж годишно, от която не става ясно дали ревизионната дейност е ефективна и насочена към измамниците, а не към честния бизнес.

Издадените ревизионни актове през 2016 г. са били 10 463, а през 2017 г. са намалели до 9 408. Спаднали са и установените с въпросните актове данъчно-осигурителни задължения – от 1.8 млрд. лв. през 2016 г. на 1.1 млрд. лв. през 2017 г.

Правителството в сряда утвърди списък с нови 60 набори от данни от обществено значение, които ще бъдат публикувани на Портала за отворени данни.

Основната част от новите данни са в секторите правосъдие, земеделие, храни и гори, здравеопазване, финанси и отчетност, околна среда, национална статистика.

Освен данните за ревизиите на НАП със свободен достъп ще са също регистърът на техническите паспорти на строежите, планираните централизирани обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани от Централния орган за покупки към Министерството на финансите, броят на лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в страната, броят на задържаните лица при арести и на осъдените на пробация, статистиката на извършените трансплантации на органи в лечебните заведения в България, регистърът на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор и редица други.

Порталът за отворени данни бе създаден заради евродиректива. До момента над 500 организации са публикували общо 8 685 набори от данни в националния портал.

Споделяне

Още от Бизнес