Наполовина е спаднал местният добив на газ

Наполовина е спаднал местният добив на газ

Производството на природен газ у нас е намаляла с 55 на сто през март 2015 г. спрямо същия месец на предходната година, сочат данни на Националния статистически институт за производството и доставките на енергийни продукти, обявени в петък.

Ако през март 2014 г. у нас са добити 20 млн. куб. м природен газ, година по-късно те са едва 9 млн. куб. м. Спрямо февруари, когато са били добити 8 млн. куб. м. обаче има ръст.

В същото време производството на електроенергия нараства с 19.4 процента, а на твърди горива с 12.7 на сто, което е нормално предвид рязкото застудяване през март тази година.

През март 2015 г. спрямо предходния месец ръст бележи производството на пропан-бутан - с 28.6% до 9 хил. т, на безоловен бензин - със 127.4% до 166 хил. т, на дизелово гориво - с 86.6% - до 181 хил. т, и на електроенергия - с 3.5% до 4417 Гвтч.

Производството на пропан-бутан, безоловен бензин и дизелово гориво, сравнено с март 2014 г., когато беше извършен планов ремонт на производствени мощности, е възстановено до обичайните си нива, отбелязват от НСИ.

Логично трендовете на производството се следват от доставките и през март 2015 г. спрямо същия месец на миналата година ръст бележат доставките на твърди горива - с 9.2%, на пропан-бутан - с 30 на сто, на безоловен бензин - със 72.4%, дизелово гориво - с 31.7 процента, природен газ - с 6.8%, и на електроенергия - с 9.3%.

Спрямо февруари 2015 г. се увеличават доставките на пропан-бутан - с 25.8% до 39 хил. т, безоловен бензин - с 22.0% до 50 хил. т, дизелово гориво - с 4.6% до 158 хил. т, електроенергия - с 2.5% до 3 194 ГВтч.

Спадат обаче доставките на твърди горива - с 22.8% до 2.568 млн. т, и на природен газ - с 6.3% до 298 млн. куб. м.

Споделяне

Още от Бизнес