Наполовина повече обезщетения платени от доброволното здравно осигуряване

Ръст от близо 50 на сто отбелязват изплатените обезщетения по доброволното здравно осигуряване за полугодието, сочат индивидуалните данни от отчетите на дружествата, извършващи тази дейност, за шестмесечието на 2006 г. За периода са били изплатени 6,154 млн. лв., което е с 46,38 на сто повече на годишна база, съобщиха от Комисията за финансов надзор във вторник.

Дружествата за доброволно здравно осигуряване са реализирали премиен приход от 13,670 млн. лв. за полугодието, което е ръст от 68,70 процента на годишна база. В структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества с най-голям относителен дял са пакетите – „Извънболнична медицинска помощ” и „Болнична медицинска помощ”. Съвкупният им дял е 36,99 на сто от премийния приход на дружествата.

През отчетния период сумата на активите на дружествата по доброволно здравно осигуряване е 26,554 млн. лв., с което се отчита нарастване на годишна база от 65,17  на сто. Размерът на техническите резерви за сектора е 7,539 млн. лв., допълниха от регулаторната комисия. 

Споделяне

Още от България