Напрежението на Калиакра ще се уталожва "бостан по бостан"

Заповедта за разширената екозона няма да се отменя, а оспорваният план за управлението й ще търси баланс на интересите

Временната заповед за обявяване на разширената защитена територия "Комплекс Калиакра" няма да бъде отменена, както нареди преди дни премиерът Бойко Борисов. Проектът на плана за управлението ѝ, който предизвика гражданските протести заради редицата предвидени в него забрани, ще бъде прецизиран "залив по залив и бостан по бостан". Паралелно собствениците на имоти в региона ще могат да се запознават с изпратеното вече в общините Балчик, Каварна и Шабла визуализираното наслагване на кадастралната карта на собствеността с тази на защитената зона, за да видят дали са засегнати от ограниченията за стопански дейности.

До дни към междуведомствената група, занимаваща се с казуса, ще бъдат създадени подгрупи по земеделие, рибарство, енергетика и строителство, които да идентифицират секторните проблеми, свързани с планираните забрани в екозоната.

В петък или в неделя екоминистърът Нено Димов отново ще се срещне с обществеността в региона, за да запознае хората с планираните действия за избягване на стотици милиони евро глоби за България заради построените ветропаркове и голф курорт в невключени в европейската екомрежа НАТУРА 2000 защитени територии. За демонтаж на вятърните перки и събаряне на голф комплекса обаче не се мисли.

Това стана ясно във вторник след среща на всички засегнати от казуса страни в Министерския съвет, инициирана от премиера Бойко Борисов след протестите в края на миналата седмица на недоволни граждани.

(Дез)Информационната бомба

Присъстващите установиха, че демонстрациите, довели и до пътни блокади, са причинени от липсата на достатъчно информация за предприетите прибързано от екоминистерството действия по осъдителното решение на Съда на Европейския съюз срещу България. Постигнато беше съгласие, че не е необходимо да се отменя заповедта за обявяване на екозоната "Комплекс Калиакра", но трябва широко обществено обсъждане на планираните ограничения в нея.

След дълги приказки за търсенето на балансирано решение и допуснатите комуникационни грешки от страна на екоминистерството при обявяването на планираните забрани Борисов нареди "да се върнат нещата по местата им и да смекчим тона до нормалния".

"Започвайте да преглеждате плана за управление на защитената територия залив по залив, бостан по бостан. Едно е да го пишеш от София, друго е да го представиш на място. Страхът е голямо нещо. Не проявим ли всички толеранс и разбиране, тогава ще стане другата част от България: откъде накъде ние ще плащаме", каза Борисов, визирайки опасността Еврокомисията да наложи еднократна и дневни санкции на страната ни заради увредените местообитания на птиците в региона.

Вицепремиерът Валери Симеонов посочи, че първоначалната глоба може да е 1.5 млн. евро, а всекидневната - 20 хил. евро до отстраняване на нарушенията. От Еврокомисията са ни дали срок до края на септември да е приет въпросния оспорван план за управление и в него да са разписани мерките за предотвратяване на увреждане на защитените територии.

"Ако на някой е засегнат бостанът, ще получи друг бостан"

"Планът за управление да се прави на място, паралелно с разработването на компенсаторни механизми за засегнатите (от забраните за стопанска дейност) по програмата за селските райони и по околна среда. Ако на някой бостанът му е засегнат, ще му дадем бостан на друго място", обяви премиерът. Той обеща и бъдещите подгрупи да имат отделни срещи по браншове за евентуалните проблеми от наново подготвяния план за управление на зоната. Накрая се обърна към кметовете на трите общини с думите: "Разчитам, че повече такива работи (протести – б.а.) няма да има".

"Давам си сметка, че работещите решения трябва да се търсят при баланс на опазването на околната среда, на интересите за развитие на местната икономика и на гаранциите, че данъкоплатците няма да бъдат натоварени със стотици милиони санкции", призна си грешките с бързането министърът на околната среда и водите Нено Димов след заседанието.

Той обаче обърна внимание, че времето за приемането на плана за управление е ограничено, а издадената от него заповед за обявяване на защитената зона ще действа до прецизирането на забраните в територията, а след това на базата на обсъдения с обществеността и приет от всички план за управление ще се издаде постоянна заповед за зоната "Комплекс Калиакра".

Без оставки и демонтажи

Нено Димов даде да се разбере, че не смята да подава оставка, която му бе поискана както от гражданското сдружение "Да спасим Крайморска Добруджа", така и от коалицията от екоорганизации "За да остане природа в България".

Според природозащитниците екоминистърът "лично е отговорен за объркващите и откровено манипулативни сигнали, изпратени от ведомството му". Организацията изрази солидарността си с жителите на общините Каварна, Шабла и Балчик, които се разтревожиха за поминъка си.

Искането за оставка обаче не се подкрепя от Българското дружество за защита на птиците, което реално повдигна през 2008 г. пред Брюксел въпроса с нарушаването на екозаконодателството при строежа на ветропаркове и хотели край нос Калиакра.

По време на дискусията тонът бе относително спокоен. Тома Белев, представител на Асоциацията на парковете в България, която е част от "За да остане природа в България", коментира, че освен утвърждаването на плана за управление на тази защитена зона екоминистерството има още административни ангажименти по оценката на кумулативния ефект от построените в нарушение на еконормите проекти.

Според него държавата може да реши проблема с осъдителното решение за ветропарковете като премести перките и като си върне земите, продадени на безценица на инвеститори в региона. За тях има друго осъдително решение на Съда на ЕС - че представляват държавна помощ и собствениците им трябва да доплатят за получените земи. По тази схема е изграден голф комплексът "Трейшън Клифс", който освен това е един от проектите върху орнитологично важно място.

В административните лабиринти

Заедно с кметовете на Шабла и Каварна и с обществени организации бе постигнато съгласие, че трябва да се ускори и приемането на общите устройствени планове на общините, които ясно ще идентифицират за години напред инвеститорските проекти и ще се прекратят всякакви спорове. Кметът на Каварна Нина Ставрева се оплака, че Министерството на околната среда и водите бави своите бележки по проекта за общия устройствен план на общината, а Тома Белев обърна внимание, че тези планове задължително трябва да имат оценка за въздействието им върху околната среда.

Отново стана дума за възможните обезщетения на засегнатите от НАТУРА-зоните собственици на имоти, но Тома Белев посочи, че за да могат да се прилагат тези механизми на компенсации, трябва да има прието решение на Министерския съвет за обявяването на съответните защитени зони. Той коментира, че България сериозно изостава в този процес и досега е обявила само 129 заповеди за НАТУРА-зони, а още 225 зони трябва да бъдат вписани в европейската екомрежа.

Споделяне

Още по темата

Още от България