Нараснали са поръчките за промишлеността

Увеличили са се производствените поръчки за периода юли-октомври 2004 г., сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Средното натоварване в промишлеността се е покачило от 4,4 на 4,8 пункта и вече се оценява на 63%. Съответно излишъкът на мощности е спаднал, което поражда повишени очаквания сред фирмите за последното тримесечие на 2004 г. Те очакват по-благоприятни продажби.

Оптимисти за увеличаване на поръчките са и представителите на сферите на услугите, независимо от нарасналата конкуренция на пазара, която е сочена като основна пречка за развитието на дейностите.

Бизнес антеките на НСИ, проведени през октомври, сочат, че предприемачите определят стопанската конюнктура в страната e сравнително благоприятна. По отношение на продажните цени промишлените предприятия не предвиждат увеличение.

Стопанската конюнктура в строителството също остава благоприятна. Там дори показателят "бизнес климат" през октомври се е покачил с 13,3 пункта спрямо септември в резултат на подобрените очаквания за бизнес състоянието на строителните предприятия през следващите 6 месеца. В този сектор обаче се запазва тенденцията за увеличение на продажните цени на имотите.

Споделяне

Още от Бизнес