Наредба казва колко да е топло на работа

Наредба казва колко да е топло на работа

Работодателите вече трябва да внимават каква е температурата и влажността в офиса или предприятието, а ако служителите му работят на открито, да следи прогнозите и да им осигурява предпазни средства и помещение за възстановяване. Това предвижда влязлата в сила от 1 ноември Наредба за минималните изисквания на микроклимата на работните места, съобщиха от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" в понеделник.

В нея са определени минимални и максимални норми за микроклимата - температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. Въвеждат се оптимални и допустими стойности на параметрите на микроклимата. Оптималните се прилагат в климатизирани помещения. Допустимите – в помещения, където поради технически или други причини не е възможно да се осигурят оптималните норми на микроклимата.

Така в офиса през зимата температурите трябва да се движат в границите между 16 и 23 градуса, а през лятото - между 18 и 25 градуса. По-ниските температури са допустими при полагането на по-тежък труд. Допустимата температура през зимата на работните места не може да бъде под 13 градуса, а през лятото - над 28 градуса. При жеги навън температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса.

Относителната влажност на въздуха може да варира между 35 и 75 процента според периода и температурата в помещенията, предвижда наредбата.

При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия - вятър, висока температура, дъжд, мъгла, да прецени доколко те могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, осигуряване на подходящи лични предпазни средства, както и на помещения за възстановяване на топлинния баланс на организма.

От ведомството посочват, че според извършените от него проверки с всяка изминала година броят на работещите при неблагоприятни условия на труд намалява. През 2013 г. работещите при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми, са 9.7 процента от заетите, а

през 2012 г. те са били 11.5 процента. Най-сериозен дял на работещи при неспазени хигиенни норми през 2013 г. е констатиран в предприятия от добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива.

Споделяне

Още от Бизнес