Народното събрание разреши преговори за заем от МБВР за водния сектор

Парламентът разреши в събота да започнат преговори за сключване на заемно споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за

финансиране на модернизацията на ВиК-сектора у нас.

В приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на водния сектор се предвижда ремонтът и изграждането на значителен обем ВиК-инфраструктура, което по предварителни изчисления ще струва 7 млрд. евро. От европейските фондове страната получава 1.5 млрд. евро за сектора, така че правителството трябва да търси допълнително финансиране, за да модернизира ВиК-инфраструктурата в срок.

България има ангажимент към ЕС до края на 2010 г. да изгради пречиствателни станции в населените места с над 10 000 жители, а до 2014 година – в селищата с по-малко жители.

Споделяне

Още от Бизнес