Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Нарушения при изграждането на тръбата до Перник са предпоставка за аварии (обновена)

6 коментара
Нарушения при изграждането на тръбата до Перник са предпоставка за аварии (обновена)

Груби нарушения на строителните и технически норми при изграждането на спасителния водопровод за Перник, са предпоставка за неговото бързо авариране. Това предупреди на 7 март в сигнал до Mediapool Иван Атанасов, който е дългогодишен държавен служител от системата на сигурността. Десетина дни по-късно съоръжението, предназначено да подава вода за Перник от яз. Бели Искър, бе завършено, но явно некачествено. Утехата е, че за дефекта се разбра при изпитанието на тръбопровода. Големият въпрос е дали проблеми няма да се появят след пускането му в експлоатация, тъй като според Атанасов има редица пропуски при строежа.

След поскъпване на първоначалния проект, държавата даде около 27 млн. лв. за експресното построяване на водопровода с дължина около 13.5 км за жителите на Перник, които са на воден режим от ноември 2019 г.  Той беше изграден от държавното дружество "Монтажи"  за около месец и половина.

При изпитанията на тръбата в сряда водопроводът се спука, както става ясно от видеоматериали в социалните мрежи. Аварията е в района на село Мало Бучино. На кадри, заснети от пътуващи по магистрала "Люлин", се вижда нещо като огромен гейзар. Към момента няма официален коментар от изпълнителя на обекта - "Монтажи" ЕАД и от принципала му – Министерството на икономиката.

След публикацията от община Перник веднага реагираха, въпреки че не са възложител на строителството на водопровода и не отговарят за изпълнението. От пресцентъра на общината казаха, че кметът Станислав Владимиров се е поинтересувал каква е причината за аварията и му е било обяснено, че проблемът е в сглобката на тръбите.

Изграждане на тръбата без работен проект

Строителството на водопровода Мало Бучино – Перник започна при наличието само на идеен проект , както и при липса на задание за изработване на  Подробен устройствен план (ПУП)+ парцелен  план (ПУП-ПП).

Липсвала е и необходимата техническа документация , която е задължителна за извършване на строително -монтажни работи, заяви преди време независимият общинският съветник в София Борис Бонев. До момента тази информация не е опровергана от официалните власти.

Няма данни за издадено Разрешение за строеж, включващо и кадастрално заснемане , както и данни кой ще осъществява авторски контрол при изпълнението на обекта, напомня Иван Атанасов в сигнала си.

Няма данни дали са искани и получени от изпълнителя всички необходими становища от контролните органи съгласно българското законодателство , които са над 15 броя .

Въпреки отсъствието на тези задължителни по закон документи, изкопните работи и полагането на тръбите започва.

Подробният работен/технически проект включва технологичните изисквания  за извършване на изкопните работи, начина на разтоварване, съхранение, полагане на тръбите и тяхната засипка и други важни елементи от строителството. Липсата на такъв проект, а само на идеен, за какъвто се твърди, че има към 8 февруари, „може да доведе до множество тежки аварии и последващи прекъсвания на водопровода, извършване на скъпи непредвидени и трудни ремонти и в крайна сметка въпреки милионите левове до спиране водоподаването за Перник по това ново трасе“, пише Иван Атанасов.

Тръбите се разтоварват с неподходяща техника

Според него извършените по трасено на новия водопровод строително-монтажни работи са изпълнени без да се спазват основни технологични изисквания. Още при разтоварването на пристигащите с тирове тръби се допуска това да става с неподходяща строителна техника, а не със специализирана. Изискването е да не се нараняват тръбите, които са РVC. От многобройните видео и снимкови материали се вижда, че пластмасовите тръби се разтоварват с фадроми, багери и други машини, което създава риск да бъдат наранени. Дори не се прави опит да се поставят дървени палети на вилиците на машините, които да предпазят тръбите, посочва Иван Атанасов.

Той напомня, че всяка фирма производител има специфични изисквания за опаковане, транспорт, товаро-разтоварни работи, полагане на тръбите и други.

Технологичните изисквания за складиране на разтоварените тръби предписват това да става върху предварително подготвени, подравнени и почистени от твърди предмети площадки. Видно от видео и снимковия материал , това става върху непочистени, обрасли с растителност неравни площадки, по стръмни каменисти склонове и други неподходящи терени. Това води до изкривяване на тръбите и тяхното нараняване, още преди да са положени в изкопа на трасето .

По технологично изискване одраскани и наранени PVC  тръби (не говорим за пукнати и явно счупени) не се влагат, а се отделят и за тях се изготвя специален протокол. Но доста такива вече са засипани и няма данни за тяхното състояние, пише Иван Атанасов .

Нарушения при полагането на тръбата в изкопа и засипването ѝ

Самото полагане на тръбата също става по неподходящ начин. Спускането в изкопа се извършва, като тръбата е захваната в средата, а не балансирано от двата края. Това може да доведе до нейното усукване/провисване и повреда, посочва Иван Атанасов. Заключението той прави отново на базата на снимков ивидео материал, разпространен от медиите.

Неправилното разтоварване, съхранение и полагане на тръбите, лишава възложителя от гаранциите на фирмата производител при евентуални бъдещи проблеми с тях , защото не са спазени технологичните изисквания за тези дейности, посочва Иван Атанасов.

Според него същото се отнася и за самото укрепване и засипване на положените тръби.

Не са взети  проби от  предварително представени мостри на различните материали, които ще се ползват за  засипка  на положените тръби от водопровода, които да се изпитат и изготвят съответните протоколи за резултатите. Такива мостри не са представени и съответно няма протоколи за тяхното изпитване.

При извършването на самата засипка също е необходимо периодично вземане на проби от материалите, с които тя се извършва. Резултатите от тестването на тези проби трябва да се съхранява на обекта. Към момента няма данни за взимане на такива проби и резултатите от тях.

Не са спазени и изискванията при инсталирането на тръбите - странично запълване до определено ниво, да се постигне суха плътност 95% за тръбопровод по съществуващ път и 90%, където не е подложен на влиянието на трафик, следва  ръчното трамбоване, поставяне поне на три вида фракции съгласно БДС –EN 1610:2003  (нова 2016 ) и др. нормативни документи.

Освен това при трамбоването на пластовете при засипване на тръба 300/ 500 мм трябва да става със специална трамбоваща машина, а не с кофата на багер, смята Иван Атанасов. Той посочва, че всеки засипен пласт до окончателното засипване на тръбата по технология трябва да се уплътни чрез механична трамбовка и да  се вземат проби за плътността на вложения материал. Засипните пластове трябва да са поне 5 от разнороден произход относно: вид , сухота , размери на частиците и  дебелина на пласта.

Това се прави, докато не се постигне задоволителна плътност и влажност на всеки отделен участък с цел избягване евентуално пропадане, прекъсване и замърсяване на водопровода, обяснява Иван Атанасов. Той посочва, че протоколите от тези изпитания се съхраняват при ръководителя на строително-монтажните работи и са неразделна част от документацията на  техническия проект. Без тях обектът не може да се въведе ЗАКОННО в експлоатация, пише Иван Атанасов.

Към момента няма яснота дали тази процедура е спазена и водени ли са такива протоколи.

При неправилно полагане на тръбите водопроводът може бързо да се деформира и аварира, предупреждава Иван Атанасов. Той посочва, че възникването на такива вътрешни изкривявания и пропадания на тръбите води до повреда на връзките, нарушава тяхната херметичност, което води до загуба на вода и нейното замърсяване.

Това се получава при нарушаване  изискванията за плътността на насипа (ENV 1046), пише Иван Атанасов и дава примери за пропадания със строителствата на магистрални участъци по "Тракия", "Струма" и "Марица"  в резултат на неподходящи материали за подложка, не съобразяване с хидрогеоложката, климатичната и инженеро-геоложката характеристика на дадения район.

Наводняване на трасето на водопровода

При проверките за напредъка на строителството се видя, че в някои участъци изкопът по трасето на водопровода обилно се наводнява . Недопостимо е само да се отводни за момента с мотопомпа, за да се „хвърлят в изкопа” тръбите, посочва Иван Атанасов.

Според него е необходимо трайно решение за цялостното отводняване на трасето, за да се избегнат тежки аварийни ситуации по новия водопровод, като частично пропадане, водещо до прекъсване и замърсяване на питейната вода, каквито случаи са многобройни при други неправилно положени подобни водопроводи.

Според Атанасов това е допуснато заради бързане, без да са отчетени задължителните климатични характеристики на района, неговите инженерно-геоложки характеристики, строителната почва и обобщената на тази база хидрогеоложка характеристика.

Свързването на тръбите

Много специалисти по изграждането на ВиК съоръжения са разтревожени и от избора на начин на свързване на тръбите - механично с пласмасови фитинги и свързващи елементи, предупреди още Иван Атанасов.

Наистина този начин е по-бърз и по-лесен за изпълнение, но изисква стриктно спазване на технологичните изисквания за разтоварване, съхранение , полагане и засипване на тръбите, които видно от разпространените видео материали, явно не се спазват и са фатални за този вид свързване на отделните тръби, посочва той.

Практика показва, че този вид връзки, за разлика от направените чрез челна заварка или електромуфи, са много чувствителни и много по-често аварират, особено ако са положени неправилно.

Свързаните чрез заварка или електромуфа не са толкова чувствителни на пропадания, наводнявания на трасето и други хидро-геологически характеристики на терена.

Тръбите PVC-0 са много добри, но поради бързане да открием водопровода е избран най-неподходящият начин за тяхното свързване при тези теренни и инженеро-геоложки характеристики, смята Иван Атанасов.

Местоположението (трасето) на подземните технически водопроводи се означават трайно със сигнална лента – пласмасова с метална нишка на минимум 0,5 м под повърхността на терена. Това се прави с оглед установяване местоположението им при извършване на ремонт, земни и други видове строителни работи. Показаната на видеоматериалите беше без метална нишка, посочва Иван Атанасов.

Въпрос до кмета на Перник

В момента с подобни тръби се подменя и водопроводната мрежа на Перник (това вече е факт в кв. "Проучване").  Иван Атанасов пита кмета дали се спазват изискванията за полагане и засипване на тръбите по водопроводната мрежа на града? Има ли проверка за тяхното спазване  протоколи от вида и качеството на засипките?

Подмяната на водопровода в кв."Проучване" все още не е започнала, но започва смяната на водопровода в кв."Църква", казаха от община Перник, която е възложител. Ще се следи за стриктното спазване на нормативните изисквания, ще има контрол на строително монтажните дейности, няма да се допускат компромиси с качеството на строителството, обещават от общината.

 

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

6 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. А.Димов
  #6

  Това всичко е ПУНТА-МАРА. Парите нали са усвоени!

 2. zachariev
  #5

  Кой, кога и на кого ще бъде потърсена отговорност? Трябва да се обяви публично.Стига безотговорно отношение към отговорностите на когото и да е било!Закопават се в земята безотговорно средства на народа!

 3. Коментарът е изтрит в 21:57 на 07 януари 2021 от автора.
  #4
 4. Коментарът е изтрит в 21:14 на 30 ноември 2021 от автора.
  #3
 5. Територия на Мики Маус
  #2

  Демокрацията-"най-доброто възможно".

 6. Българофил
  #1

  Гарантирано от ГЕРБ! Така строим ние!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.