Нарушения за 300 000 лв. в селски училища в Благоевградско

Над 300 000 лева, предназначени за училища в Благоевградско, са били изразходвани незаконосъобразно. Това е установил одит на Община Благоевград, съобщи в понеделник кметът Костадин Паскалев. Злоупотребите са разкрити при проверка на звеното "Селски училища", което е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Според одитния доклад са налице индикации за измама, извършена от длъжностни лица в звеното, в което е осъществявано лошо управление на предоставените бюджетни средства, прилаган е неефективен вътрешен контрол, вследствие на което са изразходвани незаконосъобразно 307 295 лева.

За констатираните нарушения и злоупотреби е уведомена Районната прокуратура. Докладът от проверката е изпратен на директора на Регионалния инспекторат по образование Огнян Соколов и на министъра на образованието и науката Даниел Вълчев.

Одиторите са установили, че са извършени преводи от банковата сметка на "Селски училища" - Благоевград, към банкови сметки на различни фирми, без никакво законово основание и без налични разходно-оправдателни документи.

Въз основа на подправени първични документи от касата на "Селски училища" - Благоевград, са изплатени общо близо 9 000 лева. Открита е и липсата на 4551 лв.

При проверка на разходваните средства за материали и извършени ремонти са открити разплатени доставки на материали, активи и извършени ремонти общо за 147 548 лева, без ремонтите и доставките да са извършени. При насрещни проверки в някои от фирмите доставчици е установено, че приложените фактури за доставки са фалшиви.

Споделяне

Още от България