Нарушенията при обществените поръчки не намаляват трета година

За трета поредна година 60 на сто от проверените от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) обществени поръчки се оказват с нарушения. Това става ясно от отчет за дейността на ведомството за 2011 г., който ще бъде разгледан на заседанието на Министерски съвет в сряда.

АДФИ е проверила 1368 обществени поръчки за 1.5 млрд. лв. и е открила 2458 нарушения в 821 от процедурите. От докладите на агенцията за предишните две години става ясно, че подобрение при възлагането на поръчки от страна на общините и държавните институции няма.

 

През 2011 г. агенцията е установила и 358 случая на обща стойност над 228 млн. лв., при които не са проведени търгове за възлагане на обществени поръчки при наличие на основанията за това. В това отношение положението не само не се е подобрило, ами точно обратното. През 2010 г. Законът за обществените поръчки е заобиколен в 200 от случаите, а без конкурс са раздадени 72 млн. лева.

 

Тези случаи са най-тежкото нарушение в областта на обществените поръчки. През 2011 г. отново най-много непроведени процедури има в общините (167) и в търговските дружества с държавно участие в капитала (72).

 

АДФИ е съставила 2163 акта за административни нарушения срещу 765 лица, като за случаите на поръчки, възлагани без конкурс, са предадени на прокуратурата.

 

Като цяло констатираните вреди са за 6.6 млн. лева. За вреди в размер на 2.1 млн. лв. са съставени 44 акта за начет срещу 99 длъжностни лица, а за останалите са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред. По време на инспекциите са предотвратени и възстановени вреди за 498 хил. лв., които са в резултат на събрани вземания от недължимо изплатени суми по договори.

 

Резултатите от инспекциите на АДФИ показват, че областта на обществените поръчки остава високо рискова, се казва в отчета на агенцията.

Споделяне

Още от Бизнес