Нарушенията в обществените поръчки нараснали двойно за година

Щетите за държавния бюджет от нарушения в обществените поръчки през 2009 г. са за 17.72 млн. лева, при 8.79 млн. лева за 2008 г., става ясно от отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за изминалата година. През 2007 г. нарушенията са ощетили хазната с 12.2 млн. лева.

През 2009 г АДФИ е проверила 1140 процедури за обществени поръчки за над 1 млрд. лева. и при 724 (64%) от тях са установени нарушения (52% през 2008 г.). Възложителите на обществени поръчки, най-вече общините, са се договорили в 287 случая без конкурс въпреки наличието на основания за това, като договорите са за 71.68 млн. лева. Контрактите в нарушение през 2008 са за 45.6 млн. лева.

АДФИ е установила и нарушения на Закона за счетоводството, на нормативни актове, уреждащи финансовата и отчетна дейност и нецелево изразходване на държавни средства за 14.32 млн. лева. Нарушенията на други закони, наредби и правилници са за 8 млн. лева.

Агенцията е изпратила 874 констатации и 201 доклада в прокуратурата, 27 от които са във връзка с измами при изразходването на еврофондове. АДФИ е установила 21 случая на нарушения и измами по програма ФАР, 54 по програма САПАРД, 12 по Оперативна програма "Регионално развитие", един по Оперативна програма "Административен капацитет" и един по Оперативна програма "Околна среда".

Обществените поръчки продължават да бъдат една от рисковите области за публичните финанси, е заключението на АДФИ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?