Населението на Българя продължава да се топи

С половин процент се е стопило населението на България през 2005 г. и към края на годината в страната постоянно живеят 7 718 750 души, съобщи в петък Националният статистически институт (НСИ). Върху броя на населението влияе и външната миграция, която обаче не е отчетена в това изследване, уточняват от института.

Миналата година в градовете са живели близо 70% от хората. Средната възраст на българите през 2005 г. е била 41,2 години. В градовете този показател е 39,5 години, а в селата - 45,2 години.

Средната продължителност на живота на населението за периода 2003 -2005 г. е 72,55 години.

Населението в трудоспособна възраст към края на 2005 г. е 4,814 млн. души или 62,4% от цялото население. В сравнение с 2004 г. тази категория население се е увеличила с 32 хил. души. Населението над трудоспособна възраст през 2005 г. е близо 1,762 млн. души и за една година то е намаляло с 43 хил. души. Това се дължи не само на смъртността, но и на изключването от тази категория на част от населението поради повишаването на възрастта за пенсиониране.

Сред населението под трудоспособна възраст (под 15 години) се очертава трайна тенденция на намаление. Спрямо 2004 г. намалението е 31 хиляди и в края на 2005 г. децата под 15 години са 1,143 млн. души, показват още данните на НСИ.

Споделяне

Още от България