Населението на България е намаляло с 416 000 души за 10 години

Населението на България е намаляло с 416 000 души за 10 години

За 10-годишен период населението на България е намаляло с над 416 000 души, отчитат данни от анализ на Евростат за демографските тенденции в страните на ЕС. През 2007 г. в България са живеели 7 518 000 души, а през 2017 г. населението ни се е стопило до 7 101 859 души, показват данните на европейската статистика.

Приблизително толкова – 400 000 души е било и населението на област Бургас през миналата година, показват данните на НСИ.

Според прогнозни данни на националната статистика негативната демографска тенденция ще продължи и през следващите години, като само след две години, през 2020 г., населението у нас ще спадне под 7 милиона и ще бъде около 6.9 милиона българи.

През 2040 г. ще бъдем вече около 6 милиона, а първият спад под 5 милиона българи, се очаква да бъде през 2045 - 2050 г., съответно 5.9 и 5.8 милиона българи.

През миналата година броят на българите на възраст 65 и повече години е бил 1.4 милиона души, или около 20 на сто от общия брой на българите. В същото време броят на децата до 15-годишна възраст е бил около 1 милион, или около 14 на сто от общия брой на населението.

Основните изводи от анализите на НСИ показват, че с годините продължават процесите на намаляване и застаряване на населението у нас; намалява броят на новородените деца, както и общата раждаемост; увеличава се делът на възрастните хора за сметка на хората в трудоспособна възраст и младото поколение.

В същото време за десет години населението в ЕС се е увеличило с 11.5 милиона души, показват данните на Евростат. През миналата година в съюза са живели над 511.5 милиона души.

В европейски мащаб делът на възрастните хора над 65 години съставлява около 19 на сто от общия брой на населението в ЕС, като най-висок процент възрастни хора е регистриран в Италия - 22 на сто, следват Гърция и Германия - по 21 процента, и др.

Общо в шест европейски страни, включително и България, делът на хората над 65 години надхвърля 20 процента от населението.

В същото време делът на най-младите хора в ЕС е като цяло около 16%, като най-високо е тяхното увеличение в Ирландия - 22 на сто, и Франция - 18 на сто.

Като цяло трите най-големи европейски страни и икономики запазват положителна тенденция в демографски план за 10-годишен период. Германия стабилизира населението си в рамките на 82 милиона. Франция и Италия отчитат увеличаване на живеещите на тяхна територия с по 2 млн. души за десет години до съответно 66 и 60 милиона.

Споделяне

Още от България