Населението на Европа нараства основно за сметка на имигрантите

Населението на Европейския съюз е почти 500 млн. души (499.8 млн.) на 1 януари 2009 г., което е с 0.4% повече, отколкото година по-рано. Това показват демографските данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани в понеделник.

Увеличението от 2.1 милиона души за една година се дължи на естествен прираст от едва 600 хиляди души и 1.5 милиона души прираст от имиграция.

Все пак естественият прираст в Европа следва възходяща тенденция, започнала през 2004 г. През 2008 г. тя се обяснява с умерено нарастване на раждаемостта и относително стабилно равнище на смъртността.

През 2008 г. в ЕС са се родили 5.4 милиона деца, средният коефициент на раждаемост е 10.9 родени деца на 1000 жители (при 10.6 през 2007 г.).

Между 2007 и 2008 г. коефициентът на раждаемост се е увеличил във всички страни от ЕС с изключение на Германия, където се наблюдава спад - от 8.3 на 8.2 раждания на 1000 жители. Най-голямо увеличение в коефициента на раждаемостта е регистрирано в Литва, където той се е повишил от 9.6 през 2007 г. на 10.4 през 2008 г.

Коефициентът на смъртността в ЕС през 2008 г. се запазва стабилен с 9.7 души на 1000 жители.

Най-голямо увеличение в равнището на смъртността отбелязва Германия (от 10.1 през 2007 г. на 10.3 на 1000 жители), следвана от Малта (от 13 на 13.2) и Франция (от 8.3 на 8.5). Така през 2008 г. населението на Германия е намаляло със 168 000 души до 82.1 милиона.

Към 1 януари 2009 г. населението на страните от еврозоната е 328.7 милиона души, което е с 0.5% повече, отколкото година по-рано.

Данните за България, разпространени от НСИ, сочат, че за миналата година коефициентът на раждаемост е бил 10.2 на хиляда, а на смъртността, което е една от най-високите в Европа – 14.5 на хиляда жители.

Споделяне

Още от Европа

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?