Населението на София е милион и четвърт

Данни на Националния статистически институт (НСИ) от края на 2009 г. развенчаха мита, че населението на София официално гони 2 милиона души. Според НСИ към 31 декември 2009 г. столицата има население от 1249798 души, което е една шеста от жителите на страната. В София са съсредоточени 17.5% от хората в трудоспособна възраст на страната, 14.3% от пенсионерите и 13.9% от децата и младежите под 15 години.

За една година прирастът на населението е 2739 души (0.2%).

Административно област София се състои от 4 града и 34 села, като 95.4% от хората живеят в София и съпътстващите градове.

Жените преобладават и са 52.4% от цялото население или на 1000 мъже се падат 1102 жени. Последната година, когато мъжете са били повече от жените в София, е 1953 г. - на 1000 жени са се падали 1102-а мъже или точно обратното на сегашното положение.

Средната възраст в София е 40.5 години (при 41.8 години за страната). Мъжете в София са по-млади от жените (съответно 38.6 и 42.2 години).

Споделяне

Още от България