Насилие над деца в пловдивски социален дом

Социалните служби и полицията са открили нарушения и данни за психически и физически тормоз над децата в Дома за деца, лишени от родителски грижи “Рада Киркович”-град Пловдив.

 

Част от децата, с които проверяващите са се срещнали, са се оплакали от упражнено физическо и психическо насилие спрямо тях от страна на възпитател. Те твърдят, че са информирали други възпитатели и служители на дома, но от тяхна страна не е последвала реакция. При проверката е установено, че ръководството на дома подхожда избирателно към подадените жалби и оплаквания, като част от тях дори не се регистрират, а за други не се предприемат адекватни действия.

 

Оплакванията на децата срещу един от възпитателите не са били достатъчен мотив за директора да предприеме незабавни действия за проучването им.

 

Бездействието и липсата на превенция е задълбочило проблемната ситуация и е предпоставка за нови инциденти и насилие, е мнението на проверяващите.

 

В крайна сметка трудовият договор на възпитателя, срещу когото са оплакванията на възпитаниците на дома, е прекратен в края на март по взаимно съгласие.

 

Заради констатираните нарушения от Държавната агенция за закрила на детето предлагат на кмета на Пловдив в качеството му на работодател да потърси дисциплинарна отговорност на директора на дома.

Споделяне
Още от България