Насилие над деца в пловдивски социален дом

Социалните служби и полицията са открили нарушения и данни за психически и физически тормоз над децата в Дома за деца, лишени от родителски грижи “Рада Киркович”-град Пловдив.

 

Част от децата, с които проверяващите са се срещнали, са се оплакали от упражнено физическо и психическо насилие спрямо тях от страна на възпитател. Те твърдят, че са информирали други възпитатели и служители на дома, но от тяхна страна не е последвала реакция. При проверката е установено, че ръководството на дома подхожда избирателно към подадените жалби и оплаквания, като част от тях дори не се регистрират, а за други не се предприемат адекватни действия.

 

Оплакванията на децата срещу един от възпитателите не са били достатъчен мотив за директора да предприеме незабавни действия за проучването им.

 

Бездействието и липсата на превенция е задълбочило проблемната ситуация и е предпоставка за нови инциденти и насилие, е мнението на проверяващите.

 

В крайна сметка трудовият договор на възпитателя, срещу когото са оплакванията на възпитаниците на дома, е прекратен в края на март по взаимно съгласие.

 

Заради констатираните нарушения от Държавната агенция за закрила на детето предлагат на кмета на Пловдив в качеството му на работодател да потърси дисциплинарна отговорност на директора на дома.

Споделяне

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?