Насрочени са датите на първите пробни национални тестове за ІV клас

Насрочени са датите на първите пробни национални тестове за ІV клас

Национален тест за проверка на знанията на учениците от ІV клас, ще проведе Министерството на образованието и науката през месец май, съобщиха от просветното ведомство в петък. Изпитът по български език и литература ще е на 15 май, по математика - на 16 май, човекът и природата - на 17 май, човекът и обществото - на 18 май.

Това е първия тест за външно оценяване, който МОН провежда. Проверката на обученията в училищата бе планирана в стратегията за развитие на училищното образование, която правителството одобри през миналата година.

Подобни тестове се предвиждат освен за учениците в ІV клас и за тези, които завършват VІІ и ХІІ клас.

Тестът ще включва затворени задачи с три възможни отговори, а по български език и математика децата ще трябва да решават и задачи с отворен отговор. Изпитът ще продължи един учебен час във всеки от предметите. Работите ще се проверяват от външна комисия, в която няма да могат да участват преподаващите учители.

Резултатите ще бъдат изпратени в Центъра за контрол и оценяване на качеството на образованието и ще бъдат обобщени и ще бъде изготвен анализ. При желание на ученика оценката от външното оценяване може да бъде вписана като текуща, но като цяло тя няма да има никакво влияние върху годишния успех на ученика.

"Не е далеч моментът, в който кандидатстудентските изпити за повечето висши училища в България ще си отидат. Във всички добре организирани общества входът към висшето образование е относително по-свободен, но по-сериозни са препятствията, за да се сдобиеш с диплома", каза министърът на образованието и науката Даниел Вълчев.

Той аргументира отпадането на кандидатските изпити с малобройните випуски в следващите няколко години и с натиска от чуждите университети.

"Натискът или по-скоро изкушението младите хора да търсят образование в чужбина вероятно ще нараства", каза още Вълчев. Той прогнозира и откриване на филиали на чужди висши училища в близко време, след като това вече е възможно със законовите промени от 1 януари 2007 г.

В Стратегията за висше образование да залегне възможността всеки университет да запълва капацитета си, като приема допълнителен брой студенти извън броя на дадените му като държавна поръчка, ще предложи министърът на образованието. Така още около 40 хил. студенти ще получат образованието си в нашите висши училища, аргументира се той.

Споделяне

Още от България