"Натискът на палатките" дава ефект, реформата напредва с бавни стъпки

Семейства на хора с увреждания излязоха на пореден национален протест “Системата ни убива“

Родители на деца с увреждания излязоха в понеделник на национален протест “Системата ни убива. Всички.“, за да заявят отново дългогодишните си искания за реформи, които да осигурят адекватна подкрепа и социални услуги на нуждаещите се. Протестните акции започнаха още от сутринта когато баща на момче в инвалидна количка го “остави“ символично в приемната на Министерския съвет на грижите на премиера Бойко Борисов, за да покаже с какви трудности се сблъскват всеки ден семействата на хора с увреждания. 

Според протестиращите родители “натискът на палатките“, които бяха разпънати пред парламента преди близо два месеца – в Деня на детето 1 юни, в крайна сметка са започнали да дават някакъв резултат.

Реформата напредва с бавни стъпки

По-рано в деня на протеста беше отчетено сближаване на позициите на протестиращите майки и организациите на хората с увреждания по подготвяния от социалното министерство нов закон за хората с увреждания. Той беше представен на последното заседание на работната група по изготвянето му, в която се завърнаха представители на протестиращите майки на деца с увреждания. По-рано те излязоха от работните групи заради това, че исканията им не бяха отразени в предишен вариант на законопроекта. Сега част от исканията им са върнати.Те обаче продължават да настояват ТЕЛК да отпадне като база, върху която се дава подкрепата на човека с увреждане.

До 6 август всички участници трябва да изпратят становищата си. От изявленията на всички страни след заседанието стана ясно, че диалогът продължава, проблемите на хората с увреждания са общи и ще се търси решение, което удовлетворява всички.

“Работата по проекта напредва с бавни стъпки в правилната посока“, коментира социалният министър Бисер Петков.

“Натискът на палатките определено има ефект, защото най-после се работи ефективно и интензивно и затова сме на тази маса“, коментира Мая Стоицева, представител на майките на деца с увреждания от палатковия лагер пред парламента.

Социалната оценка ще се прави от АСП

Съгласие е постигнато по това как да изглежда социалната оценка, какво да включва, както и по идеята да се прави първоначално от специализирани звена в Агенцията за социално подпомагане.

Занапред е възможно и изнасянето на оценката в отделна структура.

Подкрепата да отчита вида, а не само степента на увреждането

Обсъждани са и елементите на финансова подкрепа, като общото становище е, че тя трябва да бъде индивидуална и да се отчита не само степента на увреждането, както е заложено в законопроекта, но и вида на увреждането. Социалният министър увери, че работната група се е ангажирала да направи предложения в тази посока.

Според всички групи са положителни предложенията за промени около трудовата интеграция на хората с увреждания и ангажиментите на работодателите да наемат хора от тази група. Трябва обаче да се поиска становище и от работодателите, коментира социалният министър Бисер Петков.

Месечна помощ ще е процент от линията на бедност

В законопроекта се предлага месечната финансова подкрепа за навършилите пълнолетие хора с увреждания да е в интервала от 10 на сто до 57 на сто от линията на бедност. Линията на бедност през тази година е 321 лева, но се предвижда през следващата година да е 348 лева.

Хората с намалена работоспособност от 50 до 70.99 на сто ще получават месечна финансова подкрепа, която ще е 10 на сто от линията на бедност; тези от 71 до 90 на сто - 15 процента от линията на бедност; а над 90 на сто - 25 процента от линията на бедност. За хората с увреждания над 90 на сто с чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, е предвидено да получават 57 процента от линията на бедност.

Личната помощ ще е по тристепенна скала на увреждането

Предвидена е и лична помощ, каквото е основното искане на протестиращите майки на деца с увреждания.

Оценяването на правото на човека с увреждане от лична помощ се базира на тристепенна скала на зависимост/затруднения:

Степен I на умерена зависимост/затруднения е човек с увреждане от 71 до 90 на сто увреждане. В тази категория човекът с увреждане получава до 20 часа месечно право на лична помощ.

Степен II на тежка зависимост/затруднения е човек с увреждане над 90 на сто, който се нуждае от помощ два или три пъти дневно. В тази категория човекът с увреждане получава до 80 часа месечно право на лична помощ. 

Степен III е тази на тотална зависимост/затруднения - човек с увреждане над 90 на сто увреждане, което се нуждае от помощ и продължителна подкрепа от друго лице за реализиране на различни дейности от ежедневния живот много пъти дневно, поради пълната загуба на физическа, умствена, интелектуална или сетивна автономност. В тази категория човекът с увреждане получава до 168 часа месечно право на лична помощ. 

Квоти за наемане на хора с увреждания

Въвежда се квотен принцип при назначаване на хора с трайни увреждания, според който работодатели с 20 до 49 работника назначават поне един човек с увреждане, с 50 до 99 - двама, със 100 и над 100 - четири процента от средносписъчния им състав. Ако не се изпълнят тези квоти, работодателят внася всеки месец във фонда към Агенцията за хората с увреждания такса в размер от 80 на сто от минималната заплата за всеки неназначен човек с увреждане.

Социалният министър Бисер Петков припомни, че предложенията в закона на този етап струват допълнително 110 милиона лева.

"Тази сума не е малка на фона на това, което се разпределя в бюджета, така че аз трудно бих могъл да защитя по голям финансов ресурс от този", каза Петков.

Омбудсманът настоява за всеобхватна оценка

Омбудсманът Мая Манолова също отбеляза, че предлаганият проект е стъпка, но недостатъчна, за да се каже, че започва реформа. По думите ѝ волята за истинска реформа ще бъде показана, ако в законопроекта залегне комплексната оценка на всички проблеми и потребности на човека с увреждане, както и да е задължителна за всички ангажирани институции, а не пожелателна. По думите ѝ са необходими и корекции във финансовата подкрепа, като се завиши помощта за хората с най-тежки увреждания и тя не остане само с повишението на финансовата подкрепа, а и с личната помощ като услуга.

Тя иска и реформа при отпускането на медицински изделия и помощни средства, като според нея е необходимо на човека с увреждане да не му се дават лимитирани пари за помощно средство, а да му се предоставя необходимото. Така според Манолова ще бъдат преодолени злоупотребите. Омбудсманът смята, че трябва да се работи по достъпността на средата, за да не сме една от държавите, в които хората с увреждания са най-малко видими за обществото. 

Споделяне

Още по темата

Още от България

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?