Национален инспекторат ще контролира училищата и детските градини

Национален инспекторат ще контролира училищата и детските градини

Национален инспекторат по образованието ще бъде създаден към Министерския съвет, решиха депутатите с приемане на второ четене на текстове от Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Сега към Министерството на образованието и науката функционират регионални инспекторати по образованието. Предвижда се след влизането в сила на новия закон те да продължат да действат като "регионални управления на образованието".

Националният инспекторат ще е орган за външно инспектиране на детските градини и училищата и ще се управлява от директор. Той ще се назначава и освобождава от министър-председателя.

На всеки 5 години ще трябва да се извършва поне по една инспекция на всяка детска градина и всяко училище. Директорът ще трябва да предоставя оценката и насоките от инспекцията на директора на съответната детска градина или училище, както и на началника на съответното регионално управление на образованието. Директорът ще предоставя на министъра на образованието и науката и на Министерския съвет анализ за качеството на образование в инспектираните детски градини и училища.

Устройството и функциите на националния инспекторат ще се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката.

Депутати от БСП и от Патриотичния фронт изразиха несъгласие със създаването на инспектиращо звено извън МОН. Според Валери Жаблянов от БСП няма логика за създаване на паралелна на министерството институция.

Споделяне
Още от България