Национален инспекторат ще контролира училищата и детските градини

Национален инспекторат ще контролира училищата и детските градини

Национален инспекторат по образованието ще бъде създаден към Министерския съвет, решиха депутатите с приемане на второ четене на текстове от Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Сега към Министерството на образованието и науката функционират регионални инспекторати по образованието. Предвижда се след влизането в сила на новия закон те да продължат да действат като "регионални управления на образованието".

Националният инспекторат ще е орган за външно инспектиране на детските градини и училищата и ще се управлява от директор. Той ще се назначава и освобождава от министър-председателя.

На всеки 5 години ще трябва да се извършва поне по една инспекция на всяка детска градина и всяко училище. Директорът ще трябва да предоставя оценката и насоките от инспекцията на директора на съответната детска градина или училище, както и на началника на съответното регионално управление на образованието. Директорът ще предоставя на министъра на образованието и науката и на Министерския съвет анализ за качеството на образование в инспектираните детски градини и училища.

Устройството и функциите на националния инспекторат ще се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката.

Депутати от БСП и от Патриотичния фронт изразиха несъгласие със създаването на инспектиращо звено извън МОН. Според Валери Жаблянов от БСП няма логика за създаване на паралелна на министерството институция.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?