"Националната лотария": Избрали сме си да плащаме по-малка такса

Димитър Ганев не вижда проблем с облагането, след като Държавната комисия по хазарта не е реагирала 5 години

Димитър Ганев, "Националната лотария"

"Националната лотария" през последните пет години си е избрала да плаща пропорционално по-малка държавна такса в бюджета, защото така са преценили нейните юристи и счетоводители, а Държавната комисия по хазарта (ДКХ) не е имала нищо против.

Това излиза от обясненията на шефа на лотарията Димитър Ганев пред Нова телевизия в понеделник. През 2017 г. и първата половина на 2018 г. "Националната лотария" бе топ рекламодател на телевизионния пазар у нас, инвестирал няколко десетки милиона лева именно в Нова телевизия.

Обясненията на Ганев бяха по повод журналистически въпрос относно подаден сигнал от конкуренти на лотарията до финансовия министър Владислав Горанов, до Националната агенция за приходите и прокуратурата. Според сигнала през последните пет години хазартната компания е декларирала и платила занижена с около 50% държавна такса за хазарт, поради което държавният бюджет е ощетен с около 250 млн. лв. В същото време за същия вид игри държавният Български спортен тотализатор е плащал пълния размер на таксата и е бил подложен на значително по-високо облагане.

От думите на Димитър Ганев се разбира, че според него няма никакъв проблем с платените от "Националната лотария" данъци и такси през последните години, защото законът давал възможност хазартният оператор сам да си избере дали да плаща пропорционално по-нисък или по-висок данък. Така излиза, че частната лотария си е избрала да плаща по-ниска такса, а държавният тотализатор – по-висока. За миналата година лотарията е платила 70 млн. лв. такса за хазарт, а заедно с данъците - 100 млн. лв., посочи Ганев. 

"В Закона за хазарта, чл. 30 ал. 3, има формулирани два начина за плащане на държавната такса – единият е по-голяма основа, по-малка ставка. Другият е по-малка основа, по-голяма ставка. Нашите юристи и счетоводители, разглеждайки двата алтернативни според тях варианта, прецениха, че за да можем да си позволим да изплащаме по-високи печалби на потребителите като процент от печалбата, е по-добре да изберем варианта, по който плащаме такса върху по-малка основа", посочи Ганев.

Реално фирмите, през които работи "Националната лотария", имат лиценз за организиране на "моментни лотарийни игри". А според чл. 30, ал. 3 за поддържане на лиценз за моментна лотария се събира държавна такса в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра.

По-конкретно, текстът гласи: "За поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри - традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго, кено и техните разновидности игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията, се събира държавна такса в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра, а за хазартни игри, за които се събират такси и комисиони за участие - в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони".

Така, независимо че има лиценз за "моментни лотарийни игри", фирмата "Ню Геймс", чрез която оперира "Националната лотария", е декларирала и внасяла пред ДКХ не 15% върху залозите (тоест върху стойността на продадените лотарийни билети, които са ценни книжа), а 20% върху "таксите и комисионите за участие", тоест върху значително занижена сума.

Във вътрешните си правила за организиране на игрите, които подлежат на одобрение от ДКХ, лотарията сама си е разписала, че събира хем залози, хем комисиони, и на тази база твърди, че има право да си избере върху коя от двете стойности да начислява държавната такса. Съответно, компанията е избрала да плаща таксата не върху общата сума на постъпленията от продадени талони (тоест върху залозите), както е правил държавният тотализатор, а върху 50-60% по-ниска сума (т. нар. комисиони), която се получава, като се извадят средствата, върнати на участниците в игрите под формата на награден фонд.

В отговор на въпроси на Mediapool в края на декември от ДКХ обясниха, че в Закона за хазарта няма легална дефиниция на понятието "хазартни игри, за които се събират такси и комисиони", но в други държави членки на ЕС такова облагане се прилага към игри, при които играчите залагат един срещу друг и хазартният оператор събира комисиони за покриване на организационните разходи и за заплащане на дължимите данъци. Това е доста по-различен вид игри, нямащи нищо общо с лотариите.

ДКХ излезе с неясно обяснение как е възможно в продължение на пет години да е събирала коренно различен размер на държавната такса за едни и същи вид хазартни игри, организирани от различните фирми на пазара. "По отношение на държавните такси за поддържане на лиценза - възприетите от хазартните оператори различни подходи към формирането на конкретния им размер водят до разлики, които не би следвало да се получават, ако законодателят е въвел прилагането на тези подходи като алтернативни", посочиха през декември от ведомството.

В момента Агенцията за държавна финансова инспекция проверява Държавната комисия по хазарта за събирането на дължимите държавни такси. Тече и одит на Българския спортен тотализатор от Сметната палата.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?