Националната статистика отбелязва влошаване на бизнесклимата през януари

Националната статистика отбелязва влошаване на бизнесклимата през януари

Бизнесклиматът през януари се влошава, след като през декември беше отчетено леко подобрение. През първия месец на годината общият показател на бизнесклимата спада с 3.2 пункта спрямо равнището от декември главно заради по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността и търговията на дребно. Това показват резултатите от месечното изследване на Националния статистически институт (НСИ) на стопанската конюнктура през погледа на стопанските ръководители.

С 1.9 пункта се понижава бизнесклиматът в промишлеността през януари заради по-умерените оценки на мениджърите за сегашното бизнессъстояние на предприятията.

Резултатите от редовната анкета на статистическия институт сочат, че има намаление на производствената активност и на осигуреността на производството с поръчки. Средното натоварване на мощностите през януари достига 71.4% и с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

В очакванията си за следващите три до шест месеца мениджърите все пак запазват известен оптимизъм за развитието на бизнеса въпреки затрудненията им.

В сектора на строителството бизнесклиматът запазва равнището си от декември. Според оценките на мениджърите сегашната строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-благоприятни. Осигуреността на производството с поръчки през януари се запазва, подобряват се и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основната пречка за развитие на бизнеса в отрасъла, следвана от финансовите проблеми и конкуренцията в бранша.

Бизнесклиматът в търговията на дребно регистрира спад от повече от 12 пункта през януари заради влошените очаквания на мениджърите. По-резервирани са и очакванията за продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца заради несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.

В сектора на услугите бизнесклиматът остава почти на равнището от декември. Въпреки че мениджърите влошават оценката си за настоящата ситуация, те остават оптимисти в прогнозите си, като очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?