Законът за публично-частното партньорство разреши:

Националният стадион да се даде на частни инвеститори

Държавата и общините си връщат изгубения през годините контрол в смесените дружества

Националният стадион да се даде на частни инвеститори

Националният стадион “Васил Левски”, Зимният дворец, зала “Фестивална” и други национални спортни обекти могат да се дадат на частен инвеститор. Това става възможно с приемането на дълго чакания Закон за публично-частното партньорство (ПЧП), който беше одобрен окончателно от парламента. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на няколко текста за общините, които влизат в сила от 1 септември 2012 г.

 

Освен спортни обекти законът дава възможност с частни капитали да се изграждат болници, училища, детски градини, затвори, гари, пристанища, социални домове и други съоръжения. Публично-частно партньорство няма да може да се сключва единствено за природни и подземни богатства.

 

За целта държавата и общините ще сключват дългосрочни договори с частни инвеститори за срок от 5 до 35 години. Срокът на договора се определя от финансово-икономическите и техническите показатели на проекта.

 

При обектите, които не генерират приходи, държавата и общината освен терена ще могат да дават и пари, за да се реализира съответният проект, предвижда законът.

 

Рисковете между двете страни в договора ще се определят за всеки конкретен случай. Частникът винаги поема строителният риск и поне един от рисковете за наличност или за търсене на услугата. Поемането на тези рискове не гарантира възстановяването на вложените средства по изпълнението на договора, решиха депутатите.

 

Когато цената на услугата се определя с нормативен документ, публичният партньор може изцяло да поеме този риск, ако не го раздели с частника, предвижда законът.

 

Държавата и общините ще имат блокираща квота в капитала на дружеството, независимо от дела, който имат, като това важи и за фирмите, създадени преди влизането в сила на този закон, решиха още депутатите. Това се прави, защото през годините създаването на смесени дружества е ставало свободно и поради липса на правна рамка се стигало до загуба на контрол върху тях от държавата или общините.

 

Кабинетът и общините трябва да приемат план за ПЧП

 

Правителството ще трябва да одобри Национална програма за публично-частно партньорство и оперативен план за всеки програмен период. Проект за ПЧП, който не е включен в оперативния план няма да може да се реализира, предвижда законът. В плана трябва да са посочени сроковете и необходимите средства за реализация на проектите, които са прогнозни. Проектите за ПЧП с плащания от държавния бюджет трябва да бъдат включени като приложение към Закона за държавния бюджет за съответната година, решиха още депутатите.

 

Общинският съвет пък ще приема плана за ПЧП и програмата за реализирането му с конкретни срокове за изпълнение и етапи. Това ще става с гласовете на две трети от съветниците. Кметът е отговорен за изпълнението на плана. Той ще трябва да се отчете най-късно до 31 март следващата година как са се развили проектите.

 

Ако общината участва с финансиране в проекта, то тя не може да надвишава 15% от сумата на общата изравнителна субсидия и собствените приходи за последните три години. При случаите, когато общините предоставят услуга, делегирана от държавата, на частник, те ще трябва да искат разрешение от съответното министерство.

 

Частният партньор ще се определя чрез открита или ограничена процедура, състезателен диалог или по договаряне с обявление. Решението за откриване на процедурата ще се публикува в регистъра за обществените поръчки. Икономически най-изгодната оферта ще е критерият за избор на частен партньор. Освен размерът на плащанията, който е задължителен, като показатели могат да бъдат включени срокът на договора и други в зависимост от спецификата на дейността.

 

Безплатен достъп до публичния регистър на ПЧП

 

Министерството на финансите ще води публичен регистър на ПЧП. Достъпът до него ще е безплатен през интернет, решиха депутатите.

 

Регистърът ще съдържа както държавните частни партньорства, така и общинските.

 

Частният партньор в проекта е длъжен да осигури публичност по изпълнението на договора, предвижда законът.

 

Законът за публично-частното партньорство беше пренаписан основно между двете четения в парламента.

Той бе внесен от правителството с подписа на премиера Бойко Борисов и беше приет от парламента на първо четене през февруари - с много забележки и с уговорката, че ще има сериозни промени заради многото неясноти.

След критиките на зелените и опозицията, че законът за ПЧП прокарва лобистки интереси в полза на дружеството “Юлен” с правото да се променят вече сключени концесионни договори, според окончателните текстове това ще важи само за бъдещи договори.

Законът се чакаше с нетърпение от президенти на футболни клубове, за да могат да вземат стадионите без пари с цел да инвестират и да ги поддържат.

Законът е важен и за 7-те големи града у нас, които по европейския инструмент JESSICA трябва да инвестират около 160 млн. лв. чрез публично-частно партньорство.

Споделяне

Още по темата

Още от България