Националният център по наркомании спира да е самостоятелно звено

Националният център по наркомании спира да е самостоятелно звено

Националният център по наркомании се влива и вече ще е част от Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА), реши правителството на заседанието си в сряда. Предложението на Министерството на здравеопазването за преобразуването на Центъра по наркомании предизвика полемика сред специалисти в последните седмици дали по този начин не се закрива работеща структура, тъй като НЦОЗА е аналитично звено, докато Центърът по наркомании се занимава с оперативна работа със зависимите.

Според Министерството на здравеопазването (МЗ) всички функции на Националния център по наркомании се запазват и дейността му ще бъде бъде подпомогната от съществуващите дирекции в НЦОЗА. Според министерството при сегашния си капацитет Националният център по наркомании не може да изпълнява възложените му задачи.

В хода на дискусиите имаше и спекулации, че се цели закриване на Центъра по наркомании заради апетитите около сградата му, но здравният министър Кирил Ананиев припомни, че договорът на МЗ със Столична община за сградата е изтекъл и общината не иска да го поднови заради недоволството на гражданите от ул. “Пиротска“ срещу наркозависимите. Затова Ананиев обясни, че освен “професионално“, Центърът по наркомании трябва да се премести и “териториално“.

Досега щатната численост на Националния център по наркомании е била 20 бройки, от които 5 бройки обща администрация. От тях 18 бройки са заети, а 2 са вакантни.

С приетото от кабинета предложение на МЗ 13 щатни бройки от Центъра по наркомании ще бъдат прехвърлени към НЦОЗА.

С останалите щатни бройки ще се увеличи с 5 бройки щата на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), за да се подобри ефективността ѝ, и с 2 бройки на Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, за да се запази лабораторния ѝ комплекс.

Увеличение на персонала е предвидено и в Държавна психиатрична болница - с. Церова Кория. Това ще се случи за сметка на закрити щатни бройки в системата на домовете за медико-социални грижи за деца. Към момента в ДПБ - с. Церова Кория има недостиг на персонал. 

Споделяне

Още по темата

Още от България